Dorpen, steden, streken, water....


De plaatsnamen staan in alphabetische volgorde. Of in volgorde van jaartallen.

   
     
Aduard
Aduard Het klooster van Aduard en de Sint Bernardusabdij  
     
Aduarderzijl
Aduarderzijl Over Aduarderzijl  
     
Appingedam
Appingedam De geschiedenis van Appingedam  
  De Buurbrief van Appingedam uit 1337; Appingedam mag zich een stad noemen.  
  Waarom Appingedam in de 16e eeuw niet werd gesloopt  
  Ekenstein  
  De Joodse bewoners van Appingedam  
     
Bedum
Bedum Wilfridus en Radfridus, de heiligen van Bedum  
  De borg Folkerda  
  De razzia en het station van Bedum  
     
Beersterhoogen
Beersterhoogen Geschiedenis van Beersterhoogen  
  Beersterhoogen op de kadasterkaart van 1832  
  'Verordening van de Nabuurpligten' in 1864  
  De eerste kentekens van motorvoertuigen in Beersterhoogen  
  De oudermannen en nabuurpligten van Beeersterhoogen  
  Het nauberbouk van Beersterhoogen verder uitgespit  
  De boerderij van Muntinga te Beersterhoogen  
     
Beerta
Beerta Over een orentrekker en een film  
  Nog meer over Beerta  
  De Grote Kerk van Beerta  
  Overige kerken in Beerta  
  Het bankje van Sebo bij de kerk  
  Een bijzonder graf in Beerta  
  Beerta gezien vanaf de toren  
  Beerta in 1832, gebouwen, percelen en bewoners  
  Korte geschiedenis van Beerta met foto's  
  De geschiedenis van Beerta  
  De Huningaheerd te Beerta (1)  
  Voormalige bewoners van de Huningheerd te Beerta  
  De Huningaheerd te Beerta (foto's) (2)  
  Rivier De Tjamme  
  Fotoalbum van Beerta  
  Gemaal 'De Buitenlanden'  
  De minister kwam niet naar Dollarddijk  
  Verbindingskanaal bij de Huningaheerd  
  De 19 molens van Beerta  
  De bevrijding van Beerta (15 april 1945)  
  Een slager uit Beerta zat in het verzet  
  Koert Stek, de laatste der Mohikanen  
  Johannes à Brederode, schoolmeester in de 17e eeuw  
  Hotel 'Gemeentehuis' te Beerta  
  Schade in Beerta door Münsterse troepen in 1665  
     
  Zie ook onder Genealogie > de Huninga's  
     
Bellingeweer
Bellingeweer Tammingaborg of het Huis tot Bellingeweer  
     
Bierum
Bierum De Sebastiaankerk  
  De geschiedenis van het geslacht Maneil  
  De borg Luinga bij Bierum  
     
Blijham
Blijham Blijham, een profeet in eigen land geëerd  
     
Beyum
Beijum De borg Beijum of Sickinge  
     
Breede
Breede De kerk en de pastorie van Breede  
     
De Haspel
De Haspel Een oorlogsdrama in De Haspel  
     
De Marne
De Marne Korte geschiedenis van De Marne  
     
Den Damme
Den Damme Het klooster Feldwerd of Oldenclooster te Den Damme  
     
Delfzijl
Delfzijl Admiraal Michiel Adriaansz. De Ruyter in Delfzijl  
  Allard Oosterhuis, verzetsstrijder  
  De geschiedenis van Delfzijl  
  De Steenfabriek Fivelmonde (PDF bestand)  
  De 'Kronijk van Delfzijl' door T.R. van Streun (1858) - (PDF bestand)  
  Het archeologisch onderzoek naar het Magazijn van Oorlog, door ARC BV (2011) - (PDF bestand)  
     
Doodstil
Doodstil Doodstil de mooiste plaatsnaam van Nederland  
  Okke Geerts Kluun moest hangen  
     
Doezum
Doezum De Sint Vitus kerk van Doezum  
  IJje Wijkstra schiet vier veldwachters dood  
  IJje Wijkstra schrijft zelf zijn levensverhaal in een brief  
     
Dorkwerd
Dorkwerd De kerk van Dorkwerd  
  De geschiedenis van Dorkwerd en zijn kerk  
     
Drieborg
Drieborg Drieborg, het laatste dijkdorp van Groningen  
  Drieborg, reünie 15 mei 2010 (fotoalbum)  
  Uitgeverij Jan Bakker te Drieborg  
     
  Zie ook onder: 'Personen'  
     
Eekwerd
Eekwerd Abel Eppens, Kroniekschrijver  
     
Eenum
Eenum De kerk van Eenum  
     
Ekamp
Ekamp De geschiedenis van Ekamp  
     
Ezinge
Ezinge De kerk van Ezinge  
  Allersmaborg  
  De zwaardknop van Ezinge  
     
Faan
Faan Jonkerspraktijken, De Mepsche van Faan. 1700-1750.  
     
Farmsum
Farmsum De Farmsumer Zeendbrief  
     
Fiemel
Fiemel Fiemel, een burcht in de oorlog  
  Landeigenaren te Reide, Fiemel en Termunten  
     
Finsterwolde
Finsterwolde De geschiedenis van Finsterwolde  
  Rond de kerk van Finsterwolde in 1832, percelen en eigenaars
  Het Schoolmeesterrapport van 1828  
  Jan Poppes Hommes en zijn luxe hotel in Finsterwolde  
  Eltjo Siemens, de martelaar van de arbeidersstaking  
  Albert Schwertman, cummunist in hart en ziel  
  Een grens werd overschreden, C.G. Wiegers  
  Crisis in Finsterwolde, 1951  
  Fokje Peper-Posma  
Veenhuizen De geschiedenis van Veenhuizen  
Oost-Finsterwolde De geschiedenis van Oost-Finsterwolde en Megenham  
Hardenberg De geschiedenis van Hardenberg  
  De kerk van Finsterwolde  
  De grafkelder en de grafzerken in de kerk van Finsterwolde, Hermannes Heddema en Juffer Lutger Ockens Joling  
     
Ganzedijk
Ganzedijk Ganzedijk gaat terug tot de 15e eeuw  
     
Garmerwolde
Garmerwolde De ontstaansgeschiedenis van Garmerwolde en Thesinge  
  De kerk van Garmerwolde  
     
Garsthuizen
Garsthuizen De borg Dijkum van Garsthuizen  
  De kerk van Garsthuizen
     
Godlinze
Godlinze De Pancratiuskerk van Godlinze  
  Pancratius in Godlinze  
  Het grafveld van Godlinze  
  Bruno Santanera (In voorbereiding)  
  Een steenhuis en borg Rengerda  
  De geschiedenis van Godlinze  
     
Goldhoorn
Goldhoorn Over het gehucht Goldhoorn tussen Oostwold en Finsterwolde  
  De monumentale boerderij Goldhoorn 33  
     
Grijpskerk
Grijpskerk De persoonsbewijzen van Grijpskerk  
     
Groningen (Stad)
Groningen De stad Groningen  
  Opkomst en ondergang van de Groninger tabaksindustrie  
  Kijk in 't Jatstraat  
  Het volksoproer in de stad Groningen van 1525  
  Het stadsbestuur v.d. stad Groningen in de 15e eeuw  
  Burgemeesters en Raad (16e eeuw)  
  De Gezworen Meente (16e eeuw)  
  De Kerstvloed van 1717 maakte meer dan 2000 slachtoffers  
  Het Koude Gat in Stad (revisie 17-10-2019)  
  d'Olle Grieze uut Grunn  
  Een stadswandeling door Groningen  
  De zonnewijzer voor de Prinsentuin  
  De Boteringepoort in Groningen gesloopt  
  De torenwachter Cornelis Auwerda  
  Peerd van Ome Loeks  
  Het Provinciehuis in de stad Groningen in 1837  
  Het Provinciehuis in de stad Groningen - heden  
  Herinneringen van een politiek gevangene  
  Vluchtelingen uit Well komen naar het noorden  
  Landbouwbedrijf Stad Groningen, 1825-1986  
     
Heveskes
Heveskes Het vroegere dorp Heveskes  
  De kerk van Heveskes  
     
Heveskesklooster
Heveskesklooster

Zie onder 'Kloosters'

 
     
Harkstede
Harkstede De borg Klein Martijn en de grafkerk van Harkstede  
     
Holwierde
Holwierde De oorlog te Holwierde  
  De Stefanuskerk van Holwierde  
  Steenhuizen en borgen van Holwierde  
     
Hongerige Wolf
Hongerige Wolf Het huisje bij de tille  
  De Reidertille  
  De moordenaar van Hongerige Wolf  
     
Hoogwatum
Hoogwatum De verdwenen Sint-Nicolaaskapel te Hoogwatum  
     
Hornhuizen
Hornhuizen Tammingaborg  
     
Houwingaham
Houwingaham De verdwenen nederzetting Houwingaham  
     
Huizinge
Huizing De Framaheerd bij Huizinge  
     
Kampen
Kampen Cartograaf Jacob van Deventer  
     
Kantens
Kantens Het wierdedorp Kantens  
  De Antoniuskerk van Kantens  
  Molen Grote Geert  
  Kantens en Stitswerd eren verzetsstrijders  
     
Katmis
Katmis Katmis en de duivel  
  Archeologisch onderzoek Bierumermaar en Goote Heekt  
     
Krewerd
Krewerd De kerk van Krewerd  
  De stichting van de kerk te Krewerd, een bijzonder verhaal  
  In Krewerd woont een vrouw van adel die Tateke heet  
     
Leek
Leek De schelpengrot van Nienoord te Leek  
     
Leens
Leens Borg Verhildersum en het landgoed  
  Gratis Susanna Clant van Nijenstein  
  Allard Tjarda van Starkenborgh  
     
Lellens
Lellens Het Huis te Lellens  
  De kerk van Lellens  
     
Koosterburen
Kloosterburen Overval van de SD te Kloosterburen  
     
Kostverloren
Kostverloren Kostverloren  
  Kostverloren op de site van Piet Remeijer (Externe link)  
  't Broesde vrouger ook op Köstverloorn en Bounderstroate
 
     
Lutjegast
Lutjegast Borgen van Lutjegast.
Clamahuis, Hylema, Sappema en Rikkerda
 
  Abel Tasman en het museum te Lutjegast  
     
Marum
Marum De zestien doden van Trimunt  
  De hervormde kerk van Marum  
  De bult van Marum  
     
Meeden
Meeden De kerk van Meeden  
 
Meerland
Meerland De geschiedenis van Meerland en het Huningameer  
  De lagere school van Meerland  
     
Menkeweer
Menkeweer De historische begraafplaats Menkeweer  
     
Middelbert
Middelbert De kerk van Middelbert (1)  
  De kerk van Middelbert (2)  
     
Middelstum
Middelstum De borg Ewsum te Middelstum  
  Moord in Middelstum  
  De Asingaborg en het verloren Asingabezit  
     
Midwolda
Midwolda De kerk van Midwolda en het klooster Menterwolde  
     
Moushörn
Moushörn Moushörn  
     
Niebert
Niebert Het volksgericht te Niebert  
  De kerk van Niebert  
  Het Iwema-steenhuis  
     
Nieuw Beerta
Nieuw Beerta De molen van Onno Jans Onnes te Nieuw Beerta  
  De Waterstaatskerk van Nieuw Beerta  
  De villa aan de Hoofdweg 81  
  Villaboerderij aan de Hoofdweg 95  
  Ebelsheerd te Nieuw Beerta  
  Villa Verlengde Hoofdweg 3  
  Een vergeten graf uit WOI te Nieuw Beerta  
     
(Bad) Nieuweschans
Nieuweschans Nieuweschans  
  Gebroeders Watermann te Nieuweschans  
  Strokartonfabriek Nieuweschans  
  Hendrik Frans Dresselhuis, verzetsstrijder  
 

Zie ook onder 'Houwingaham' (boven)

 
     
Nieuwolda
Nieuwolda Geschiedenis van Nieuwolda en de buurtschappen  
  De kerk van Nieuwolda  
  De eerste kentekens van Nieuwolda na 1905  
  Museumgemaal De Hoogte  
  Lucas Verwer & Zonen Machinerieën  
     
Nieuwe Statenzijl
Nieuwe Statenzijl Nieuwe Statenzijl -1- Oude foto's van Nieuwe Statenzijl  
  Nieuwe Statenzijl -2- Foto's. De garnalenvisserij  
  Nieuwe Statenzijl -3- Nieuwe Statenzijl Nu  
  Nieuwe Statenzijl -4- Kanalisatie Westerwoldse Aa  
  Nieuwe Statenzijl -5- De familie Bakker.  
  Nieuwe Statenzijl -6- Fotoreportage Nieuwe Statenzijl  
  Dijkdoorbraak in Nieuwe Statenzijl, door J. Bakker, mei 1925  
  Opa Hillinga, zijn paard en het schilderij  
  Een vergeten graf uit WOI te Nieuw Beerta  
     
Noordbroek
Noordbroek De kerk van Noordbroek  
     
Noorddijk
Noorddijk De Stephanuskerk van Noorddijk  
     
Noordlaren
Noordlaren De Bartholomeuskerk van Noordlaren  
  Droogte onthult middeleeuws kasteel bij Noordlaren  
     
Oostwold
Oostwold Het Koediep (update 03-02-2020)  
  Het Schoolmeestersrapport van Oostwold in 1828  
  Groenvoerdrogerij BV Oldambt  
     
Obergum
Obergum De Sint Nicolaaskerk van Obergum  
     
Oldambt
Oldambt Van Weiwerd tot Woldendorp: filmpjes en foto's  
  Het wapen van de nieuwe gemeente Oldambt  
  Hoe de kerk verdween in het Oldambt  
  De geschiedenis van Blauwestad  
     
Oldehove
Oldehove Het graf van een Weense gravin in Oldehove  
     
Oldekerk
Oldekerk Oldekerk en het klooster Kuzemer  
     
Oostum
Oostum De kerk van Oostum  
     
Oosterreide
Oosterreide Het verdwenen Dollarddorp Oosterreide  
     
Oterdum
Oterdum Oterdum, een dorp dat moest verdwijnen  
  Huis te Oterdum  
  Het Schoolmeester rapport van Oterdum uit 1828  
  Uit het Register der Ledematen 20 juni 1721  
     
Oudeschans
Oudeschans De vesting Oudeschans  
  De Garnizoenskerk van Oudeschans  
  Enkele oude graven ontrafeld  
     
Oude Pekela
Oude Pekela De Joodse bewoners van Oude Pekela  
     
Oostwold
Oostwold De Huningaheerd te Oostwold  
  Schoolmeestersrapport uit 1828  
  Het Koediep (update 03-02-220)  
     
Pieterburen
Pieterburen Dyksterhuis te Pieterburen  
     
Punt van Reide
Punt van Reide Punt van Reide  
  Landeigenaren te Reide, Fiemel en Termunten  
     
Rottum
Rottum Het klooster Sint Juliana te Rottum  
  Het levensverhaal van Jacob Tilbusscher  
  Geschiedenis van Rottum  
  De zaal- en kloosterkerk van Rottum  
 
Rottumeroog
Rottumeroog Geschiedenis van Rottumeroog en Rottumerplaat  
  Rottumeroog tijdens de Eerste Wereldoorlog  
  Geschiedenis van de Emder Kaap  
 
Saaksum
Saaksum Kerk en toren van Saaksum  
     
Sappemeer
Sappemeer Aletta Jacobs, een levensbeschrijving van een Sappemeerse feministe
     
Sauwerd
Sauwerd De geschiedenis van Sauwerd  
  De ingestorte grafkelder van Sauwerd  
  De verdwenen kerk van Sauwerd  
  De Onstaborg van Sauwerd  
  Henric Ruse, Heer van Sawert en vestingbouwer  
     
Scheemda
Scheemda Strokartonfabriek De Toekomst te Scheemda  
Scheemda Het Schoolmeestersrapport van Scheemda in 1828  
  De dokter uit Scheemda gaat werken in Termunten  
Scheemderzwaag Scheemderzwaag kent een oude historie  
     
Schildmeer
Schildmeer Het Schildmeer vroeger en nu
     
Sellingen
Sellingen De kerk van Sellingen  
     
Stedum
Stedum Egbert Clant van Stedum en de bort Nittersum
     
Stitswerd
Stitswerd Boerderij De Delthe bij Stitswerd  
     
Ter Apel
Ter Apel Het klooster van Ter Apel  
     
Termunten
Termunten Punt van Reide
  De kerk van Termunten en de tragedie van Menterwolde
  De dokter uit Scheemda komt werken in Termunten  
  Landeigenaren te Reide, Fiemel en Termunten  
     
Termunterzijl
Termunterzijl De haven van Termunterzijl
  Termunterzijl, de haven en het sluizencomplex  
  Het Visserijmuseum van Termunterzijl  
     
Thesinga
Thesinge De ontstaansgeschiedenis van Garmerwolde en Thesinge
  De Felicitas kloosterkerk  
     
Tinallinge
Tinallinge De Onze Lieve Vrouwe Kerk  
     
Torum
Torum Torum, een verdwenen dorp  
     
Uithuizen
Uithuizen De Jacobikerk van Uithuizen  
     
Uithuizermeeden
Uithuizermeeden De borg Rensuma te Uithuizermeeden  
  De borg Ungersma te Uithuizermeeden  
     
Ulrum
Ulrum De Asingaborg en het verloren Asingabezit  
     
Ulsda, Klein-Ulsda
Ulsda Ulsda Klein-Ulda en het Exterhuis
     
Visvliet
Visvliet De geschiedens van Visvliet  
     
Vliedorp
Vliedorp De wierde van Vliedorp  
     
Wedde
Wedde De Addinga's en de Wedderborg  
     
Weiwerd
Weiwerd Van Weiwerd tot Woldendorp
     
Wierum
Wierum De geschiedenis van Wierum
     
Westerreide
Westerreide Het verdronken Dollarddorp Westerreide  
     
Wetsinge
Wetsinge De Onstaborg van Wetsinge  
     
Winschoten
Winschoten Winschoten, het wapen en het ziekenhuis  
  Winschoten, vroeger en nu  
  Dommering, carré van het Noorden  
  Dave Barry in zaal Dommering  
  Gruno, de fiets uit Winschoten (1897-1968)  
  De Joodse bewoners van Winschoten  
  De bevrijding van Winschoten  
     
Winsum
Winsum De Ripperda borgen bij Winsum  
  Achtergronden bij de oostelijke Ripperdaborg te Winsum  
  De torenkerk van Winsum  
  De toren van Winsum  
  De synagoge van Winsum  
  Een bijzonder ijzeren schild v.d. tweede Ripperdaborg  
     
Wirdum
Wirdum De zaalkerk van Wirdum  
  De borg Rusthoven en het tichelwerk  
     
Westeremden
Westeremden Het 'toverstokje' van Westeremden  
  De Sint Andreaskerk van Westeremden  
     
Wittewierum
Wittewierum Wittewierum, zijn kerk en zijn klooster  
     
Woldendorp
Woldendorp Een Joodse jongen uit Woldendorp  
     
Wynedaham
Wynedaham Tidde Wyneda  
  Wynedaham, een verdronken Dollarddorp  
     
Wytwerd
Kloosterwijtwerd Kloosterwijtwerd, een boerderij en een klooster  
     
't Zandt
't Zandt De Mariakerk van 't Zandt  
     
Zeerijp
Zeerijp De Jacobuskerk van Zeerijp  
  Fotoalbum over de Jacobuskerk van Zeerijp  
  De borg Haykema te Zeerijp  
     
Zevenhuizen
Zevenhuizen Zevenhuizen  
     
Zandeweer
Zandeweer De kerk van Zandweeer  
  De kogel is door de kerk  
     
Zuidbroek
Zuidbroek Gockingaheerd of Drostenborg en de Gockinga's  
  Jarfke, de profeet  
     
Zuidhorn
Zuidhorn De borg Hanckema te Zuidhorn  
  Beschrijving van de borg Hanckema  
     
Zoutkamp
Zoutkamp De geschiedenis van Zoutkamp
     
Zuidwolde
Zuidwolde De borg Beijum en de familie Coenders (In Voorbereiding)
 
 
Naar de HomePage.    Terug naar de HOMEPAGE Terug naar het SUBMENU ARTIKELS.     Terug naar menu ARTIKELS   Top