Genealogie van Groningerland e.o.

 

Informatie en achtergronden, genealogie van Groninger geslachten

 

     Informatie en achtergronden over Genealogie
 
Genealogische Begrippen
Akte van Indemniteit  
Achtergrondinformatie zoeken  
Bewijzen van filiaties  
Burgerlijke Stand raadplegen  
Checklists Burgerlijke Stand en DTB  
De maanden van het jaar (oude namen)  
Doop-. Trouw en Begraafboeken raadplegen (DTB)  
Familie in Amerika  
Namen van onze voorouders (benamingen)  
Neef en nicht vrijt licht  
De invloed van leeftijdsverschillen bij het huwelijk op de overlevingskansen  
Surinaamse slavenregisters  
De Weeskamer van Kaap de Goede Hoop  
   
  Militie
   
Militieregisters  
Ziektes en gebreken inzake Militie  
Enkele voorbeelden uit Militieregisters  
   
Vernoemingen  
Verwantschappen  
Het kadaster en HisGis (1832)  
Op zoek naar een voorouder bij de VOC  
Lotelingen, soldaten onder Napoleon  
Datbase soldaten onder Napoleon 1795-1813 Externe link opent in een nieuw scherm.
   
  Genealogie en Ziektes
   
Epidemieën in de tijd van onze voorouders  
Malaria in de stad Groningen (1826)  
Latijnse begrippen bij stamboomonderzoek  
   
Landeigenaren van Reide, Fiemel en Termunten (1520, 1541, 1548 en 1549)  
Romeinse Getallen  
 
   Stambomen en verhalen van Groningers
   
Johan Ubbes  
Parenteel per generatie van Johan Ubbes
Met o.a. de geslachten, Addinga, Alberts, Arkema, Baar, Baas, Bakker, Berghuis, Bos, Brontsema, Dijkema, Doornbos, Faber, Geertsema, Griede, Hamming, Hofman, Hommes, Jans, Klooster(man)(huis)(hof), Knol, Mulder, Onnes, Oosterhuis, Remminga, Uildersma, Van der Veen, Veenkamp, Veenstra, Vegter, Veldhuis, Veldkamp, Veldman, Venema, Venhuizen, Visser, Vos, De Vries, De Waard, Wagenaar, Van der Wal, Werkman, Westerdijk, Westerhof, Westers en vele anderen, met 43.950 personen.
 
   
Heddema, Dommering en Eckringa (Finsterwolde)  
Wat er vooraf is gegaan....  
De grafkelder en de grafzerken in de kerk van Finsterwolde,
Hermannes Heddema en Juffer Lutger Ockens Joling
 
Parenteel van de geslachten Dommering, Eckringa, Heddema en Hoevelaar  
   
Nienoord  
Het ontstaan van de geslachtsnaam 'Nienoord'  
Parenteel, genealogie en kwartierstaat van het geslacht Nienoord.  
   
Ripperda  
De Ripperda's, een eeuwenoud geslacht  
 
 
Achtergronden bij de oostelijke Ripperdaborg te Winsum  
   
Het geslacht Ebels  
Het geslacht Ebels uit Nieuw Beerta  
Edzo Hommo Ebels  
Fekko Ebel Hajo Ebels  
Tragedie in de Kroonpolder  
Parenteel van het geslacht Ebels uit Nieuw Beerta  
   
De geslachten Beukers en Stadman  
Het verhaal van het geslacht Beukers  
Het verhaal van het geslacht Stadman  
   
Informatie over het geslacht Iwema (Ywema)
Het Iwema-steenhuis te Niebert  
   
Het geslacht Clant en Starkenborgh  
Gratia Susanna Clant van Nijenstein  
Allard Tjarda van Starkenborgh  
Kwartierstaat van Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer Rommelig artikel! Wordt t.z.t. vervangen. Laden kan lang duren!
 
Het geslacht Uikens (externe link.  
Genealogie van familie Uilkens, Ulkes, Ulkens. (externe link)  
   
Johannes à Brederode  
Johannes à Brederode, onderwijzer te Beerta  
Verkorte stamreeks van Johannes à Brederode  
Afstamming schoolmeester Johannes à Brederode van Karel de Grote  
   
Het geslacht Gockinga  
Geert Adriaans Boomgaard, de eerste 110-jarige wereldwijd komt uit Groningen  
De geschiedenis van het geslacht van Maneil (Maneel)  
   
Het geslacht Van Bolhuis  
Het geslacht Van Bolhuis in Groningerland  
   
Huising, Huijsinge, Oldenhuijsinge, Houwing, Van Meijering, Thedinge, Zwiers, Reinders  
Het levensverhaal van Geert Huising en Pietertje Thedinge; Generatie 1  
Het levensverhaal van Jan Huising van Meijering en Jantien Zwiers; Generatie 2  
Het levensverhaal van Geert Huising van Meijering en Aaltien Reinders; Generatie 3  
Het levensverhaal van Jan Huising Meijering en Fennigje Meijering; Generatie 4  
Het levensverhaal van Freerk Pauls Oldenhuijsinge en Harmtien Houwing; Generatie 5  
Het Het levensverhaal van Geert Houwinge en Annigjen Jacobs Huijsinge; Generatie 6
Kwartierstaat van Alida Houwinga Huising (Generatie I t/m IV, het geslacht Huising)
   
Boelens, Luirts, Feddema  
De bewoners van de Feddemaheerd te Kleine Huisjes bij Kloosterburen  
   
   Genealogiën, parentelen, kwartierstaten en meer van derden
   
Van Griethuyzen, Rhenense tak (verwant met de Wesselinks)  
Dagboek van Anna van Griethuyzen (verwant met de Wesselinks)  
Persoonskaart van Anna Sirpsdr Allersma  
Gezinskaart van Wipcke Tammes en Menno Luwerts Tiddinga  
 
   Genealogie van NazatenDeVries en andere geslachten
   
01. Melchert Beerends, Trijntje en een boerenbehuizing met land  
02. Roelf Borgert(s) de Vries en Jantje(n) Jans Kamer  
03. Roelf Roelfs de Vries en Vrouwke Janssen  
   
01. Introductie bij de 'Genealogie van NazatenDeVries en verwante geslachten:

Met complete index van ruim 34.000 namen (persoonskaarten)!

De Vries
Schuthof Van Ewsum Van Starkenborgh
Groenbroek
Ripperda Alberda Clant
Hillinga
Onsta Iddekinge Van Echten
Van der Kruijs
Coenders Rengers Horenken
Wesselink
Tamminga Huninga Van Ewsum en anderen
Gernaat
Lewe Tiddinga en anderen
 
 
   
  o.a. Heraldiek NazatenDeVries
   
Huninga en Tiddinga  
Het wapen van de Huninga's  
Het wapen van de Tiddinga's  
De Huninga's en NazatenDeVries  
   
   Naamsverklaringen en naamsverspreidingen NazatenDeVries
   
Familienaam Arbeider  
Familienaam Gernaat  
Familienaam Groenbroek  
Familienaam Hillinga  
Familienaam De Vries  
Familienaam Wesselink  
Familienaam Schuthof  
   
   Verhalen en achtergronden van NazatenDeVries
   
Het geslacht Schuthof  
01. De Schuthofs (het verhaal) (1)  
02. De Schuthofs (het verhaal) (2)  
03. De Schuthofs (het verhaal) (3)  
   
Het geslacht Nanninga  
1. Geert en Okko Nanninga  
2. Jaap Nanninga, de kunstschilder (wordt in 2020 bewerkt)  
   
Het geslacht Wesselink  
01. De Wesselinks (volledige stamboom - zie boven)  
02. Het levensverhaal van Johannes Wesselink  
03. Het levensverhaal van Roelfina Wesselink - de Vries  
04. Hermannes Jan Wesselink, ridder in de Orde van Oranje Nassau  
05. Ellard Gilles Wesselink, officier in de Orde van Oranje Nassau  
06. Henderik Hermen Wesselink, schoolmeester te Hellendoorn  
07. Het leven van Sebastiaan Wesselink (1785-1843)  
   
Majoor Sebastiaan Jan Wesselink (1869-1942)  
Majoor Sebastiaan Jan Wesselink, Deel 1  
Majoor Sebastiaan Jan Wesselink, Deel 2  
Majoor Sebastiaan Jan Wesselink, Deel 3  
Majoor Sebastiaan Jan Wesselink, Deel 4  
Majoor Sebastiaan Jan Wesselink, Deel 5  
Majoor Sebastiaan Jan Wesselink, Deel 6  
Majoor Sebastiaan Jan Wesselink, Deel 7  
   
Diversen NazatenDeVries  
De oudste foto van NazatenDeVries?  
De relatie tussen Roelf Borgert de Vries en Jan Roelf de Vries  
De verwantschap tussen de geslachten Groenbroek en Gernaat  
Piet van der Kruijs  
Is Martijn Weiffenbach familie van zijn eigen vrouw?  
   
Familieverhalen  
01. De vier buitenechtelijke kinderen van Jantje Knip  
02. Sinterklaasfeest op de Kweekschool in Winschoten (9 dec. 1968)  
03. Over een orentrekker en een film  
04. Opa Hillinga, zijn paard en het schilderij  
 
   Beroemde voorouders van NazatenDeVries en andere geslachten
   
Egbert Clant van Stedum en de borg Nittersum  
Het geslacht De Mepsche  
De Familie Cater  
Von Inn- Und Kniphausen en de Van Ewsums  
01. Popko Eeuwens en Grietje Brunnens (wordt bewerkt in 2019)  
02. Focke Fopkes Eeuwes en Mayke Alles Wristers (wordt bewerkt in 2019)  
01a. Blideke (Blydeke) en Egge II Van Addinga van Wedde En Westerwolde  
   
0000. Het geslacht tom Brok  
000.Fokko Ukena, Napoleon in zakformaat (1365-1437) (wat vooraf gaat)  
   
De Cirksena's  
00. De Cirksena's van Oost-Friesland (algemeen inleidend artikel)  
   
01. Ulrich I Cirksena van Oost-Friesland (1441-1466), huwt met een Ukena.  
02. Enno I Cirksena van Oost-Friesland (1460-1491) (1466-1491)  
03. Edzart I Cirksena van Oost-Friesland (1461-1528) (1492-1528)  
04. Enno II Cirksena van Oost-Friesland (1505-1540) (1528-1540)  
05. Anna van Oldenburg (1501-1575) (1540-1558)  
06. Johan I Cirksena van Oost-Friesland (1506-1575) (niet regerende graaf)  
07. Christoffel Cirksena van Oost-Friesland (1536-1566) (niet regerend)  
08. Johan II Cirksena van Oost-Friesland (1538-1591) (1561-1591 mede regerend)  
09. Edzart II Cirksena van Oost-Friesland (1532-1599) (1540-1599)  
10. Christoph Gretsil (1569-1636) (stadhouder van Luxemburg)  
11. Jan III van Rietberg (1566-1625) (veldheer)  
12. Enno III Cirksena van Oost-Friesland (1563-1625) (1599-1625)  
13. Rudolf Christiaan Cirksena van Oost-Friesland (1602-1628) (1625-1628)  
14. Ulrich II van Cirsksena Oost-Friesland (1605-1648) (1628-1648)  
15. Enno Lodewijk Cirksena van Oost-Friesland (1632-1660) (1648-1660)  
16. Georg Christiaan Cirksena van Oost-Friesland (1634-1665) (1660-1665)  
17. Christiaan Everhard Cirksena van Oost-Friesland (1665-1708) (1665-1708)  
18. Georg Albrecht Cirksena van Oost-Friesland (1690-1734)  
19. Karel Edzart Cirksena van Oost-Friesland (1716-1744) (1734-1744)  
   
20. Frederik II of Frederik de Grote van Pruisen (Met Kareld Edzart Cirsksena is er een einde gekomen aan het Huis Cirksena in mannelijke lijn).  
   
De Tiddinga's  
01. Tyacko Tiddinga  
02. Boelo Doedens Tiddinga  
03. Doedo Boelens Tiddinga  
04. Een boerderij van de Tiddinga's: de Dollard's Heerd te Midwolda  
05. Eggerick Tiddinga in opspraak  
   
De Huninga's  
01. Upko Huninga en Juffer Hunens van de Uckoborg  
02. Ideke en Jonker Hemmo Upkes Huninga  
03. Aylcko Eppens Huninga van Oostwold (Woldendorp)  
04. Prof. Dr. Jonker Johannes Eppius Huninga van Oostwold  
05. De Huninga's als voorouders van het geslacht De Vries en Hillinga  
06. Kwartierstaat van Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer  
07. Tiddo Huninga, krijgsheer te voet  
08. Het bankje van Sebo bij de kerk  
09. Sebo Huninga, 'krijgsheer te paard'  
10. Het wapen van het geslacht Huninga in het Oldambt  
11. Het wapen van het geslacht Tiddinga in het Oldambt  
   
De Tsaar van Rusland  
   
Het echtpaar:  
Tsaar Nicholas (Nikolia) Romanov van Rusland e.a.  
Tsarina Viktoria Alix Helena Luise Beatrice (Alexandra) van Hesse en Rijn.  
   
Hun kinderen:  
Olga Nikolajevna Romanova  
Tatjana Nikolajevna Romanova  
Maria Nikolajevna Romanov  
Anastasia Nikolajevna Romanova  
Aleksej Nikolajevitsj Romanov  
 
Terug naar de HomePage.   Terug naar de HOMEPAGE Terug naar het SUBMENU ARTIKELEN.   Terug naar menu ARTIKELS   Top