Ploegen bij Oostwold. Foto: Catharine Glazenburg.

OLDAMBSTER VOLKSLIED

Ik bin in Grunn geboren
Hier in 't Oldambt op de klaaie
Ik heb mien haart hier verloren
Hier tussen de bait'n en de praaie

Oldambt... Oldambt...
't Vruchtboarste land van hail Neederland
't Oldambster volk waarken haand in haand
Boer'n best op 't Oldambtster Klaailaand

Vrouger was 't aans zee ons voader
Toun was het volk hier nait zo blied
Vair kòrtbainen in ain bedstee
Joa ... zo ging dat in dij tied

Vrouger... vrouger...
Proat toch nait meer over dij òl tied
Kiek nou nor veurn en gon haand in haand
Soamen deur het Oldambtster Klaailaand

Boet'n ofsters komm voak aanwaaien
Hier in 't Oldambt op de klaai
Gon n hier din mit geld zwaaien
Hier tussen de baiten en de praaie

Oldambt... Oldambt...
't Vruchtboarste laand van hail Nederlaand
't Oldambster volk waarken haand in haand
Boeren best op 't Oldambster klaaie-laand

Schrijver onbekend

Terug naar Gedichten.

Contact informatie:

Harm Hillinga
tel. 0528-272433
Helios 11
7904 HA Hoogeveen

E-mail Webmaster