Afb. boven: Dijkgat tussen de Kroonpolder en de Reiderwolderpolder.
Een waterverftekening door Rutger Hiemstra, 2 oktober 2009.

Eigenlijk is dit geen gedicht
maar het is wel het enige echte volkslied van Drieborg

Drieborg

Ons dorpje licht te dromen
De lieve lange dag
Want achter de zware dijken
Daar zingt de Dollard zacht
Maar als de stormen razen
Met ongekende kracht
Bespringen hoge baren
De wachters in de nacht
Hm hm hm hm
Hm hm hm hm hm

Dan sluit men voor het slapen
De laatste polder af
En hoort men vrouwen klagen
Het spookt weer boven 't wad
Maar als de morgens breken
Door 't grijze neveldak
Dan is het uit met vrezen
Weer zingt de Dollard zacht
Hm hm hm hm
Hm hm hm hm hm

En wilt gij gaarne weten
Hoe nu ons dorpje heet
Dan zal ik U dit zeggen
Opdat gij 't niet vergeet
Drieborg - Drieborg
Drie-Drie-Drie-Drie-Drie-borg

Terug naar Gedichten.

Contact informatie:

Harm Hillinga
tel. 0528-272433
Helios 11
7904 HA Hoogeveen

E-mail Webmaster