HomePage

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen ?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen op www.nazatendevries.nl.? Ga dan naar https://www.facebook.com/harmhillinga en klik op 'Volgen'. Je kunt ook klikken op 'Als eerste weergeven', je krijgt dan automatisch bericht bovenaan je Facebook pagina als er een nieuw artikel is geplaatst.

 

 

Plaats ook eens een berichtje in het GASTENBOEK
Dan weet ik waarvoor ik het doe....

Hoogeveen, 17 november 2019. De borg Beyum of Sickinge

De borg Beyum of Sickinge is geen grote borg geweest. Tegenwoordige schrijven we Beijum (met een ij i.p.v. een y) en is het een wijk in het noordoosten van de stad Groningen. Het is een van de eerst bewoonde gebieden van de provincie. Al in de periode van 250 voor tot 150 na Chr. is er sprake van bewoning op de wierde Beiahêm. Deze is dan gelegen aan zee, het brede estuarium van de Hunze en wordt in de 3e eeuw overspoeld. De verhoging van het landschap, waar de wierde gelegen moet hebben, is nog te zien bij het huidige gezondheidscentrum aldaar. In latere jaren wordt er een steenhuis gebouwd dat uitgegroeid is tot een borg. Deze borg is een van de kleinste van de provincie geweest en er hebben verschillende geslachten gewoond. Dit verhaal over de borg is helaas niet compleet. Dat komt voornamelijk omdat er nog niet zoveel over de borg bekend is. Toch kan het wel interessant zijn het artikel de borg Beyum of Sickinge te gaan lezen, met name omdat het in bezit is geweest van verschillende bekende Groningers. Top

Hoogeveen, 12 november 2019. Het 'tKole Gat in Groningen.

In 2010 is voor het eerst een verhaal over het Koude Gat ('tKole Gat) in Groningen aan deze site toevertrouwd. Fotograaf John van der Kaap mailt mij op 8 november een eigen kijk over de totstandkoming van de naam. Het Koude Gat, tussen de Herestraat en de Vismarkt met op de hoek van de Herestraat een befaamd koffiehuis. Zijn zienswijze lezen we ook elders op internet. Tot heden heeft echter nog niemand kunnen bewijzen waar de naam in feite vandaan komt, daarom zijn alle opties in het artikel meegenomen. Nu de website over het Koude Gat van internet is verdwenen en de gemeente geen aanstalten maakt het naambordje ter plaatse weer op te hangen, is het wellicht een goed idee om dit (vernieuwde artikel) nogmaals te gaan lezen. Sommige afbeeldingen zijn oud en erg wazig. Mocht je beschikken over betere historische afbeeldingen, mail deze dan naar nazatendevries@knpmail.nl. Ik zal er erg dankbaar voor zijn.
Je leest het artikel door hier te klikken. Top

Hoogeveen, 28 oktober 2019. Zeerovers voor de Groningse kust in de 16e eeuw

Er is eigenlijk nog maar weinig over geschreven, maar toch zijn ze er wel degelijk geweest. Langs de Groninger kust en aangrenzende wateren zijn er in de 16e eeuw nogal wat zeerovers aktief. Het lijkt vreemd, maar ze worden in die tijd gedoogd en zelfs min of meer beschermd door Anna, de gravin van Oost Friesland. Dit heeft alles te maken met de houding die er in die dagen heerst ten opzichte van Frankrijk. Er zijn zelfs namen bekend van zeeroverkapiteins en slachtoffers, schippers van schepen die ten prooi vallen aan de piraten. De lading van de schepen wordt verkocht in o.a. Emden, terwijl dit oogluikend wordt toegestaan. Schepen worden vastgehouden en voor een flink bedrag aan losgeld laten de zeerovers de schipper en zijn schip weer gaan.
Klik hier voor het complete verhaal. Top

Hoogeveen, 25 oktober 2019. De borg Hanckema bij Zuidhorn

Twee nieuwe verhalen. HANCKEMA is een borg geweest bij Zuidhorn. De families HANCKEMA, Broersema, de Sighers, Ten Ham, Clant, Bindervoet, Gelderman en Clant Bindervoet hebben de borg bewoond.

Van de borg resteren ondermeer een in 1965 herbouwd schathuis, een stenen leeuw en een zandstenen ornament. De contouren zijn in 1993 aangegeven ter bepaling van de locatie.

Dit artikel geeft een zo uitgebreid mogelijke weergave van de historie van deze borg. In een tweede artikel staat een uitvoerige beschrijving van HANCKEMA, opgesteld door familie die op de borg heeft gewoond, namelijk Clant Bindervoet. Top

 

Hoogeveen, 15 oktober 2019. Latijnse begrippen voor stamboomonderzoek

Bij stamboomonderzoek komen we Latijn nog regelmatig tegen bij de kerkelijke archieven (Rooms Katholiek), vooral als de kerk aantekeningen maakt bij doop, geboorte, huwelijk, overlijden en naamgeving. Dit naslagwerk kan daarbij van groot nut zijn. Top

Hoogeveen, 11 oktober 2019. Het leven van Sebastiaan Wesselink

Op 26 juni 1785 wordt Sebastiaan als zoon van de hervormde predikant Hermannus Wesselink in Everdingen en Alberta Catharina van der Horst, aldaar geboren en gedoopt. Bij de geboorte is ondermeer zijn oma van vaders kant, Johanna Everharda van Bommel als getuige aanwezig. Zijn opa is dan al overleden.
Drie jaar later, op 29 juni 1788 solliciteert vader Hermannus als predikant in Dinteloord, Noord-Brabant, waar hij op 6 juli benoemd wordt. De familie verhuisd daar heen en op 21-09-1788 wordt daar Sebastiaans broer Martinus geboren en op 3 oktober 1790 zijn zus, Johanna Everharda. Op 9 oktober 1791 wordt hun vader predikant in Kerkwerve op Schouwen-Duiveland, waar het gezin tot 1797 blijft, totdat hun vader op 5 februari een nieuwe positie op Axel en Zuiddorpe in Zeeuws-Vlaanderen verwerft. Hij betrekt een woning in Axel aan de Noordstraat 6.
Wat daarna volgt is een interessant verhaal, met name de periode waarmee hij in aanraking komt met het leger van Napoleon en de tocht naar Rusland. Met dank aan Ben Oosterhoff.
Je leest het hele verhaal door hier te klikken. Top

Hoogeveen, 1 oktober 2019. Epidemieën in de tijd van onze voorouders

Met name mensen die aan stamboomonderzoek doen, lopen er vaak tegenaan. Je komt in een bepaald jaar of periode meerdere voorouders tegen die op onverklaarbare wijze zijn gestorven. Juist voor die personen is het dan belangrijk even de lijst door te nemen die opgenomen is in het artikel over 'Epidemieën in de tijd van onze voorouders'. Daar vind je jaartallen en periodes waar honderden en soms duizenden mensen zijn overleden aan een epidemie, zoals bijvoorbeeld de pest of malaria.
Een tweede verhaal gaat over 'Malaria in de stad Groningen'. Het is een overgenomen artikel van de Groninger Archieven. Vanaf 1826 tot 1828 sterft daar 10% van de bevolking aan malaria. In het artikel staat ook achtergrondinformatie en waar je bij de Groninger Archieven meer informatie kunt krijgen. Top

Hoogeveen, 15 september 2019. Pancratius in Godlinze

Pancratius of St. Pancras: we komen deze naam overal in Nederland tegen. Ook buiten ons land treffen we deze naam veelvuldig aan. Zo is Sint Pancras een dorp in de gemeente Langedijk (bij Alkmaar) en St. Pancras een wijk in Londen, maar is daar ook een station met die naam. In veel katholieke kerken staan beelden, of zijn er afbeeldingen van deze Pancratius. Ook in de provincie Groningen komen we de naam tegen en wel bij de kerk van Godlinze. Wie is deze Pancratius geweest en wat heeft deze naam met de ijsheiligen te maken? Je kunt het allemaal lezen in dit verhaal.
Klik hier om het verhaal te openen. Top

Hoogeveen, 6 september 2019. Bijna alles over Delfzijl

Foto: een oude prent van de Waterpoort van Delfzijl gezien vanaf de haven.

Vandaag zijn vier artikels over Delfzijl aan de website toevertrouwd. Het eerste verhaal is van mijn hand en gaat over de geschiedenis van Delfzijl, het tweede is een PDF bestand waarin de geschiedenis van de Steenfabriek Fivelmonde wordt beschreven. Het derde artikel is bijzonder. Dit PDF-bestand bevat een kroniek van T.R. van Streun uit 1858 en verhaalt over het wel en wee van Delfzijl van 1272 tot 1854 (83 bladzijden). Het laatste artikel is een verslag van ARC BV uit 2011 die een archeologisch onderzoek heeft verricht naar het Magazijn van Oorlog en omvat maar liefst 205 pagina's. Na dit onderzoek is dit historisch monument gesloopt. Klik op het artikel om het te openen of ga naar 'Artikels' links in het menu en klik erop onder de kop 'Delfzijl'. Veel plezier bij het lezen. Top

Hoogeveen, 31 augustus 2019. Gockingaheerd of Drostenborg te Zuidbroek

De eerste Gockinga's komen reeds in de tweede helft van de 13e eeuw in Reiderland en in het begin van de 15e eeuw voor te Zuidbroek, waar zij een sterke burcht bezitten, de ‘Gockingaheerd’, later genoemd ‘De Drostenborgh’. Zij leven bijna voortdurend in onmin met de bewoners van de stad Groningen, die tevergeefs trachten de borg te overmeesteren. De Gockingaborg is aanvankelijk een steenhuis dat halverwege de 13e eeuw wordt gebouwd door de familie Gockinga. Het steenhuis bevindt zich in die tijd in het gehucht Uiterburen onder Zuidbroek op het terrein van de huidige Drostenborg. Op dit terrein zijn resten van kloostermoppen gevonden. De borg ligt in die tijd op een strategische plek aan de route van Groningen naar Duitsland, die over het hoogveen heeft gelopen en hier naar het zuiden afbuigt. Hij gaat via een brug over de Munter Ae verder langs het (verdronken) dorp Meeden in de richting van Winschoten en Wedde.
Klik hier voor het volledige artikel. Top

Hoogeveen, 31 augustus 2019. Straffen in de Middeleeuwen

Op 15 juni 2009 is op deze website het artikel 'Straffen in de Middeleeuwen' geplaatst. Dit is één van de meest gelezen verhalen van deze website. Vandaag is het hele artikel herschreven en aangevuld. Heb je nog meer aanvullingen? Laat me het even weten. Het e-mail adres vind je onderaan elke pagina en onder 'Contact' in de linker marge.
Lees hier het vernieuwde artikel. Top

Hoogeveen, 28 augustus 2019. Website even uit de lucht geweest

Gisteren aan het eind van de middag en het begin van de avond is de website even uit de lucht geweest door een DDos aanval op een van de servers van de provider.

Er is hard gewerkt om de zaak weer op orde te krijgen en na enige tijd is dat dan ook gelukt. Excuus voor het ongemak. Top

Hoogeveen, 16 augustus 2019. Het visserijmuseum van Termunterzijl

Het museum is gehuisvest in een voormalige bakkerij, die gelegen is in het historisch hart van Termunterzijl naast het hotel.
Het adres is Mello Coendersbuurt 41, 9948 PN Termunterzijl. De locatie wordt gedomineerd door de eeuwenoude historische sluis, die plaatselijk bekend staat als de ‘Boog van Ziel’ (sluis). Aan deze sluis heeft het dorp Termunterzijl zijn ontstaan te danken.
Het museumpand is een hardstenen gebouw, waarvan het voor- en middengedeelte als museum aan de stichting wordt verhuurd. Het museum wordt gerund door vrijwilligers en is geheel gratis te bezichtigen op zondagmiddagen. Top
Het hele verhaal lees je door hier te klikken.

Hoogeveen, 12 augustus 2019. Termunterzijl, de haven en het sluizencomplex

In het kustgebied rond Termunten hebben de bewoners zich tot in de 12e eeuw tegen overstromingen beschermd door het opwerpen van wierden. Daarna wordt begonnen met de aanleg van de eerste lage dijken. Gedurende de 13e eeuw is het tot vergaande inpoldering gekomen. Ook wordt het riviertje de Termunter Ae afgedamd en van een zijl, een uitwateringssluis, voorzien. Monniken van het Grijze Monnikenklooster bij Termunten spelen daarbij een belangrijke rol. In de periode van de 14e tot de 16e eeuw gaat veel land verloren door Dollardinbraken. Aan het begin van de 16e eeuw wordt de afwatering door de zijl in de Termunter Ae verstoord en men is dan gedwongen via de Oterdumerzijl te lozen. In 1588 wordt de zeedijk bij Termunten hersteld. Om de afwatering te verbeteren, is tussen 1600 - 1601 het Termunterzijldiep gegraven en een nieuwe zijl ontworpen. Gedeeltelijk is gebruik gemaakt van de loop van de Termunter Ae. In 1686 wordt de zijl door de St. Maartensvloed verwoest. Bij deze stormvloed komen bijna alle Termunters om het leven.
Het hele verhaal lees je, door hier te klikken. Top

Hoogeveen, 1 augustus 2019. Staten van Stad en Lande. 1594-1798

Dit artikel geeft inzicht in de bestuurlijke ontwikkeling van de Staten van Stad en Lande tussen 1594 en 1798. In hoofdzaak is dit artikel echter vooral bedoeld om inzicht te geven in de archieven zoals die uit die tijd bewaard zijn gebleven bij de Groninger Archieven en zijn 'uitgespit' door W.J. Formsma.

Voor belangstellenden die de stukken willen inzien, de vermelde achieven omvatten 1. Gedeputeerde Representanten van het Volk van Stad en Lande, 1795-1798; 2. Gedeputeerde Staten van Stad en Lande, 1595-1795; 3. Rekenkamer van Stad en Lande3, 1599-1795; 4. Representanten van het Volk van Stad en Lande, 1795-1798; 5. Staten van Stad en Lande, 1594-1795 (archiefvormers). Het genoemde archief beslaat 200 meter en in de bijlagen is een lijst van stadhouders te vinden, een lijst van secretarissen, die van ontvangers-generaal en een lijst van rentmeesters-generaal. Top

Klik hier om het artikel te lezen.

Hoogeveen, 30 juli 2019. Het vroegere dorp Heveskes

Heveskes wordt in het Gronings uitgesproken als 'Heemskes' of 'Weskes' het is een dorp geweest in de Oosterhoek van de gemeente Delfzijl. Alleen het van oorsprong 13e eeuwse kerkje op de wierde herinnert nog aan het voormalige dorp. De voormalige weg naar Weiwerd, waarvan alleen het deel ten westen van de huidige Oosterhornhaven resteert, heet ook Heemskesweg en de brug over de Oosterhornhaven ten zuidoosten van Heveskes heet Heemskesbrug.
Elke keer als ik er langs kom, Oterdum, Heveskes, Heveskesklooster, Weiwerd, de industrie, de verlaten en overwoekerde velden, krijg ik een brok in mijn keel. Ik heb daar gewoond, samen met mijn ouders. Langzaam en soms heel snel heb ik het landschap zien veranderen in 'de toekomst'. Het is voor het groot deel echter toekomst gebleven en soms zelfs achteruitgang. Wat is er veel nutteloos afgebroken en braak blijven liggen. Ik herinner mij de dode schapen langs de dijk. Oorzaak? Onbekend? De uitstoot van de industrie zal zonder twijfel de oorzaak zijn geweest. Ook een zelfmoord en het overlijden van mijn vader (56) aan kanker wijt ik aan de industrieële escapades.
Dit artikel echter gaat voornamelijk over Heveskes, het vroegere dorp, waar het eens zo gezellig en knus is geweest. Heveskes, je bent niet meer. Alleen de buitenmuren van het kerkje op een stukje wierde herinneren nog aan de plaats die eens was en niet meer is.
Lees hier het volledige verhaal. Top

Hoogeveen, 18 juli 2019. Winschoten, vroeger en nu

Vele jaren van aantekeningen maken over alles wat met de plaats/stad Winschoten te maken heeft, resulteert vandaag in een nieuw artikel over de geschiedenis van Winschoten.

Helemaal volledig is het verhaal nog niet. In de toekomst zullen er een aantal feiten aan worden toegevoegd. Desondanks kunnen we constateren dat het verhaal vrij compleet is, van het ontstaan van de plaats Winschoten tot het heden.

Klik hier voor het complete artikel. Top

Hoogeveen, 18 juili 2019. De geschiedenis van Blauwestad

In augustus 1990 wordt het plan gelanceerd om een deel van het Oldambt onder water te zetten. De verontwaardiging is groot. Het plan wordt doorgezet met de ambitie er zo'n 1.500 woningen te gaan bouwen en het Oldambtmeer te creëren voor de recreatie.

Anno 2019 is het meer met het strand, de havens en de vaarrecreatie zonder meer een succes gebleken. Echter het aantal woning is bijna dertig jaar later nog steeds niet gerealiseerd.

Op 18 januari 2009 is op deze website een artikel geplaatst over de 'Geschiedenis van Blauwestad', vandaag is het artikel geupdate met de laatste stand van zaken,
Klik hier voor het complete artikel. Top

Hoogeveen, 2 juli 2019. De Asingaborg of Warffumborg bij Warffum

Tussen 1439-1450 1450 wonen er in het dorp Warffum al meerder mensen met de naam Asinga, maar in 1509 is er voor het eerst sprake van een Asingaheerd aldaar. De namen die er dan voorkomen zijn Focko Assingsma, Hayko of Hoike Assinga (Aseghuma) en Dyuert Azega (Assingma). We weten niet wat hun onderlinge verwantschap is. In 1509 is de heerd in het bezit van een zekere Emeke Asinga, die weduwe is van Onno Tamminga. Onno bezit de Tammingaborg in Hornhuizen.

Als weduwe van Onno schenkt Emeke de heerd, wat dan mogelijk een steenhuis is, aan haar kleindochter Hoyke Tamminga en haar man Focko Manninga. (De laatste overlijdt in 1535.) De Asingaheerd wordt overgedragen inclusief alle bijbehorende goederen, rechten, vrijheden (inmunitates), ijzeren gereedschap, boerenwoningen, schuren, weiden, akkers, trekdieren en ander vee, ook dat in ‘kudden weidt’ en gemerkt is. Dat betekent dus dat het een vrij groot complex is geweest. Emeke woont er zelf en behoudt het vruchtgebruik. Top
Klik hier voor het volledige verhaal.

Hoogeveen, 1 juli 2019. De verdwenen kerk van Sauwerd

In 1840 verdwijnen de kerken van Wetsinge en Sauwerd, twee terpdorpjes in de gemeente Adorp op nog geen kilometer van elkaar verwijderd. Zij zijn bouwvallig geworden en passen overigens ook niet meer in de plannen die beide Hervormde gemeenten samen hebben. De gebouwen zijn daarop op afbraak verkocht. De twee gemeenten werken al lange tijd nauw samen. Sinds 1739 hebben zij steeds gezamenlijk een predikant beroepen waardoor beide predikantsplaatsen feitelijk ineengesmolten zijn. De twee kerkenraden verenigen zich tussen 1831-1834, waarschijnlijk mede door problemen als gevolg van de Afscheiding. De kroon op de samenwerking vormt de bouw van een nieuw kerkgebouw halverwege beide dorpen aan de Molenstreek, waar het nu Klein Wetsinge heet. De eerste steenlegging vindt plaats op 18 mei 1840. In 1884 verrijst daar eveneens de nieuwe pastorie. In 1885 tenslotte worden ook de beide diaconieën één. De kerkelijke gemeente Wetsinge-Sauwerd is tegenwoordig gecombineerd met Adorp. Top
Klik hier voor het volledige verhaal.

Hoogeveen, 25 juni 2019. Kerk en toren van Saaksum

Het zal duidelijk zijn: dit artikel handelt voor de kerk en de toren van Saaksum. Het betreft hier een rijksmonument. Het is een van de weinige kerken in Groningerland waar nog regelmatig een kerkdienst wordt gehouden. De kerk is niet in het bezit van de Stichting Oude Groninger Kerken. Uiterlijk vallen de ramen van de kerk op, omdat het muurwerk rond de ramen 'gewit' is. Ook de binnenkant van de kerk is op het plafond na, geheel wit gemaakt, evenals de preekstoel en het orgel. Er is veel gebruik gemaakt van diverse bronnen, waardoor het een vrij compleet verhaal is geworden. Top
Klik hier om het artikel te lezen

Hoogeveen, 18 juni 2019. Oude Groninger kentekens

Tussen 1906 en 1951 kun je aan het kenteken van een voertuig zien uit welke provincie deze afkomstig is. De Groninger Archieven hebben een website ontwikkeld waar je veel van deze kentekens en hun voormalige eigenaar(s) terug kunt vinden. Net als tegenwoordig verhuist het kenteken gewoon mee met een nieuwe eigenaar. Daardoor komen we veel te weten over niet alleen het voertuig, maar ook over hun eigenaar(s). In het artikel staan een paar voorbeelden uit het kentekenarchief van Groningen.Vanaf 1 januari 1906 moet een bestuurder van een motorvoertuig een zogenaamd nummerbewijs hebben. Op het nummerbewijs, dat wordt verstrekt door de Commissaris van de Koningin, staan de naam en het adres van de aanvrager, het volgnummer en de letter van de desbetreffende provincie. Deze letter-cijfercombinatie wordt de kentekenplaat van het voertuig. De eigenaar kan deze (laten) maken om ermee te kunnen rijden, mits hij een rijbewijs heeft. Het nummerbewijs is persoonsgebonden, dat betekent dat bij aanschaf van een ander voertuig de kentekenplaat meeverhuist naar het nieuwe voertuig. In de beginjaren heeft een eigenaar met meerdere voertuigen (met name garagebedrijven) voor al die voertuigen hetzelfde nummer! In de Registers van afgifte van nummerbewijzen voor motorvoertuigen (1906-1950) staan alle eigenaren van een Groninger kenteken.
Klik hier voor het hele artikel. Top

Hoogeveen, 15 juni 2019. Voor spek en bonen. Waar komt dit vandaan?

In de afgelopen veertien dagen ben ik bezig geweest met vier verschillende artikels voor www.nazatendevries.nl. Daarnaast zijn er weer wat wijzigingen aangebracht in de database van mijn genealogie-bestanden. Wat dat laatste betreft zal het nog wel even duren, voordat de resultaten zichtbaar zullen zijn op internet.
Vandaag is een bijzonder artikel toegevoegd: 'Voor spek en bonen. Waar komt dit gezegde vandaan?'. Het komt regelmatig voor dat we zeggen: "Ik ga toch niet voor spek en bonen meedoen?" We bedoelen daar wellicht mee "Voor niets". Oorspronkelijk heeft dit gezegde echter een totaal andere betekenis gehad en is er letterlijk bedoeld: 'Voor spek en bonen'.
Lees hier het volledige artikel. Top

Hoogeveen, 7 juni 2019. De afstamming van Johannes à Brederode

Na het artikel over 'Johannes à Brederode, schoolmeester te Beerta', volgen nu twee artikels, waarvan de tekst ook afkomstig is van Murk Hoekstra uit Borne. Het eerste artikel laat een verkorte afstamming zien van Karel de Grote. Het tweede verhaal is veel uitvoeriger weergegeven, waarbij (voorzover mogelijk) ook alle geboorte-, huwelijks- en sterfdatums zijn geplaatst. Een deel van de beschrijvingen is in het Engels.
Lees hier de verkorte stamreeks van Johannes à Brederode..
Klik hier voor de uitgebreide weergave van de afstamming van Johannes van Karel de Grote. Top

Hoogeveen, 27 mei 2019. Johannes à Brederode, schoolmeester in Beerta

Na een tip is een schoolmeester gevonden uit de 17e eeuw in Beerta. Dat hoeft op zich niet zo bijzonder te zijn, maar het is een afstammeling van het Hollandse adellijke geslacht Van Brederode.

Wel gaat het hierbij om een bastaardtak van de Brederodes en zelfs om een afstammeling van Karel de Grote.

Dit artikel is mede tot stand gekomen door feiten die ik mocht ontvangen van Murk Hoekstra uit Borne. Ook heeft hij een deel van het verhaal geredigeerd, waarvoor mijn hartelijke dank. Hoe dit allemaal in elkaar zit, lees je in het nieuwe verhaal op deze website. Top
Klik hier voor het verhaal over Johannes à Brederode.

Hoogeveen, 13 mei 2019. De borg Rusthoven en het tichelwerk bij Wirdum

Rusthoven is een kleine borg met een voormalig tichelwerk die ligt aan de weg langs het Damsterdiep op het grondgebied van Wirdum, ten noordwesten van Eekwerderdraai in de gemeente Loppersum (2019). De borg en ook de (voormalige) steenfabriek ligt vrijwel pal naast de borg Ekenstein, in de gemeente Appingedam. De borg Rusthoven is een Rijksmonument (nr. 515520) en het (voormalig) landgoed wordt thans doorsneden door de N360, net als dat bij Ekenstein het geval is. Bij de borg hoort ook een tichelwerk, dat er anno 2019 vervallen bij ligt. Lees hier het hele verhaal. Top

Hoogeveen, 24 april 2019. Groningen in de Tweede Wereldoorlog

Nog een weekje te gaan en dan zitten we alweer in mei. Volgende week zaterdag is het 4 mei. Dan herdenken we de gevallenen in de oorlog en gedenken we iedereen die heeft bijgedragen aan onze vrijheid en die van anderen. De dag daarna vieren we onze vrijheid. In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog; in 2020 is dat 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. In Nederland zijn het hele jaar herdenkingen van verschillende groepen oorlogsslachtoffers. Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we alle slachtoffers samen. In bijna elke gemeente vindt een herdenking plaats. Op deze site staan inmiddels 35 verhalen over de Tweede Wereldoorlog in het noorden van ons land. Dit nieuwe artikel is min of meer een samenvatting daarvan. Een kort verslag van WOII in het algemeen en vervolgens toegespitst op Groningen, de oorlog, het verzet en de bevrijding. Klik hier voor het verhaal. Top

Hoogeveen, 10 april 2019. In Krewerd woont een vrouw die Tateke heet

Op 4 febr. 2014 werd op deze website een artikel geplaatst over de kerk van Krewerd. Iets meer dan vier jaar later, het is dan 8 aug. 2018, werd iets uitgebreider verteld over de stichting van de kerk. Ik ben de gelukkige bezitter van 'De Kroniek van het klooster Bloemhof' waarin uitvoerig wordt verteld over de stichtster van de kerk. Dat verhaal is nu vrij en uitgebreider verteld in het nieuwe artikel, waarin Tateke de hoofdrol speelt.
Klik hier voor het hele verhaal. Top

Hoogeveen, 9 april 2019. Het geslacht Stadman

Op 11 maart publiceerde ik het verhaal over het geslacht Beukers geschreven door Piet Borghardt. In bewerkte vorm volgt nu het tweede verhaal dat gaat over het geslacht Stadman. Veel plezier bij het lezen ervan. Uiteraard zijn aanvullingen en opmerking bij Piet van harte welkom. Zijn e-mail adres staat bij zijn verhalen vermeld.

Klik hier om het artikel over het geslacht Stadman te lezen. Top

Hoogeveen, 4 april 2019. Abel Eppens, kroniekschrijver

Abel Eppens (tho Equart) is omstreeks Palmzondag 29 maart 1534 geboren in Eekwerd, nu een gehucht en voormalige wierde in de gemeente Loppersum. Hij overlijdt circa 29 maart 1590, waarschijnlijk in Oost-Friesland (Emden). Abel Eppens is een Nederlandse eigenerfde boer, dat wil zeggen dat hij een grotere boer is geweest met eigen grond in zijn bezit. Eppens is echter meer geweest en is in die tijd ook kroniekschrijver.

Klik hier om het artikel te lezen. Top

 

Hoogeveen, 24 maart 2019. De borg Ungersma te Uithuizermeeden

Vaak is het erg moeilijk om informatie te vinden over een bepaald onderwerp. Een aantal weken ben ik bezig geweest gegevens boven tafel te krijgen over de Ungersmaborg te Uithuizermeeden. Tot nu toe is daar erg weinig over geschreven. Uiteindelijk is het echter gelukt.

Wanneer in 1489 in de rechtstoel van Uithuizen en Uithuizermeeden een regeling wordt getroffen over de omgang van het redgerrecht is er sprake van Tyarckinga, Tyadingahuis of Ungersma. Het redgerrecht behoort dan aan Dutmer Rengers. Deze woont op het huis Ten Dijke. Zijn kleindochter Anna Rengers, een dochter van Luirt Rengers ten Dijke, trouwt met Wolter Huinge, een stad-Groninger, die daardoor Tyadingahuis, zoals het dan genoemd wordt, verkrijgt. Bovendien erft hij in 1553 van zijn vader het huis de Wijert bij Helpman, waar hij en zijn vrouw gaan wonen. Tyadingahuis wordt verhuurd.
Klik hier om het hele artikel te lezen. Top

Hoogeveen, 11 maart 2019. Het geslacht Beukers

Van Piet Borghardt ontving ik twee verhalen over twee verschillende geslachten. Het eerste verhaal gaat over het geslacht Beukers en is in bewerkte vorm vandaag online gezet. Het tweede verhaal volgt later. Verder is het ook de bedoeling dan van beide geslachten een parenteel zal worden geplaatst op NazatenDeVries. Ik hoop dat veel lezers het leuk vinden dat er na lange tijd weer verhalen zijn van derden. Veel plezier bij het lezen.

Je kunt het verhaal lezen door hier te klikken. Top

Hoogeveen, 9 maart 2019. Nogmaals Aletta Jacobs

Op 27 augustus 2018 is een artikel op deze site geplaatst over Aletta Jacobs. Vandaag heeft de Groninger Archieven het Album Academicum online gezet, waar we ook de inschrijving kunnen vinden van Aletta Jacobs aan de universiteit van Groningen. De inschrijving is aangevuld bij het verhaal van Aletta Jacobs, waar zijn dit toevoegt met haar eigen handschrift.

Klik hier om de inschrijving te lezen. Top

Hoogeveen, 1 maart 2019. De Farmsumer Zeendbrief uit 1325

Het eerste deel van dit artikel bevat de oorspronkelijke tekst van de Farmsumer Zeendbrief van 6 juli 1325. Het tweede deel is de transcriptie, ofwel de ‘vertaling’ in het Nederlands (voor zover mogelijk) van de oorspronkelijke tekst. Deze Zeendbrief betreft een schikking tussen Hessel, proost te Farmsum, met zijn broeders en de ingezetenen van Oldambt en het Holwierderzijlvest, door de rechters van Reiderland en de afgevaardigden van Fivelgo, Hunsingo en Groningen. Het verhaal laat goed zien hoe de rechtspraak in 1325 fungeerde en wie er zoal bij betrokken waren.
Klik hier om het artikel te lezen. Top

Hoogeveen 25 februari 2019. Wachten tot Sint Juttemis

Ik herinner me dat mijn moeder† vroeger wel eens tegen me gezegd heeft: "Je kunt wachten tot Sint-Juttemis". Het is tijd om eens uit te gaan zoeken hoe het zit met Sint-Juttemis. Wanneer men spreekt van 'met sint-juttemis' of 'op sint-juttemis’ bedoelt men gewoonlijk ‘nooit’, omdat deze heilige niet bestaat of bestaan heeft, en er daarom ook geen feestdag is met die naam. Met 'wachten tot sint-juttemis' wordt om diezelfde reden bedoeld: ‘eindeloos wachten’. Mijn moeder heeft vast nooit iets van de feitelijk betekenis en achtergronden geweten, maar zeker is wel, dat ze daar 'nooit' mee heeft bedoeld. Dit verhaal gaat over de achtergronden van deze gezegde. Waar komt het vandaan?

Klik hier om het hele artikel te lezen. Top

Hoogeveen 23 februari 2019. De Stefanuskerk van Noorddijk

In het dorpje Noorddijk binnen de gemeente Groningen ligt op een omgracht kerkhof een van oorsprong middeleeuwse kerk. De kerk is circa 1250 gesticht. Van het oorspronkelijk romano-gotische bouwwerk zijn alleen de zijmuren van het schip nog aanwezig. Er kunnen nog nissen met siermetselwerk in het muurwerk worden waargenomen, evenals twee door rondstaven omlijste portalen van toegangspoorten in de noord- en zuidmuur. De muren zijn oorspronkelijk hoger geweest en hebben meloengewelven gekend. De ramen zijn eerder kleiner geweest, dit is nu aan de buitenkant nog goed te zien. De kerk zelf is ook kleiner geweest en heeft de omvang van het tegenwoordige schip gehad. Opmerkelijk is het forse formaat kloostermop dat hier voor de bouw gebruikt is.  De patroon van kerk en parochie is de heilige Stefanus, diaken en martelaar van het eerste uur.

Klik hier om het hele artikel te lezen. Top

Hoogeveen 20 februari 2019. Het duivelsvuur van Schiermonnikoog (sage)

Zo nu en dan maak ik een klein uitstapje naar een provincie buiten Groningen. Vergeef het me. Dit keer is dat Friesland en pakken we de boot naar Schiermonnikoog. Het gaat daarbij niet over genealogie (hoewel er een nicht van mij woont) en ook niet over geschiedenis. Wat geschiedenis betreft, het verhaal hangt er een beetje tegenaan. Mogelijk heeft deze sage over het Friese eiland iets te maken met het vuur dat er vroeger werd aangestoken voor de schepen. Later is dat een vuurtoren geworden. Trouwens Schier heeft zelfs twee vuurtorens, waarvan er nog één exemplaar in werking is. Top
Klik hier om de sage over 'Het duivelsvuur van Schiermonnikoog' te lezen.

Hoogeveen, 19 februari 2019. Hendrik Frans Dresselhuis, verzetsstrijder

Hendrik Frans wordt geboren in Nieuweschans op 3 maart 1902 als zoon van Jan Dresselhuis en Harmke Van Der Molen. Hij is getrouwd met Gesiena Boekhold met wie hij twee jonge kinderen heeft gekregen. Het gezin heeft gewoond aan de Voorstraat 14 te Nieuweschans. Dresselhuis is gereformeerd en smid van beroep. Zijn verzetssysteemkaart vermeldt dat hij het plaatselijke hoofd is geweest van het Nationaal Steun Fonds. Hij behoort tot de L.O. Nieuweschans, doet koerierswerk en is ook actief geweest met illegale lectuur.
Lees hier het verhaal over Hendrik Frans Dresselhuis. Top

Hoogeveen, 15 februari 2019. De verhuizing van de Friezen

Over de verhuizing of verplaatsing van de Friezen bestaan een drietal mythes. Eén ervan heeft met de de mythe over 'Karel en Redbad' te maken. Over de laatste mythe is een artikel in voorbereiding. In het nieuwe artikel 'De verhuizing van de Friezen', wordt het verhaal over 'Karel en Redbad' in verband gebracht met andere teksten die verband houden met de verhuizing van de Friezen. De schrijver van het originele artikel heeft toestemming gegeven voor het plaatsten ervan op deze website, met dank aan Yeb Boersma. De tekst is letterlijk overgenomen, alleen de opmaak is aangepast aan deze website.

Lees het complete artikel door hier te klikken. Top

Hoogeveen, 9 februari 2019. De grote strijd der Friezen

In 2009 zijn elf sagen en legendes uit het noorden op deze website geplaatst. In 2014 volgde er slecht één en in 2015 nogmaals twee. Hoogste tijd dus om weer eens een verhaal te plaatsen 'dat uit de duim is gezogen'. Een verhaal dat door de jaren heen is ontstaan door van mond tot mond te verhalen. Dit keer gaat het om Friezen, dwergen en reuzen, met als titel: De grote strijd der Friezen. Heel vroeger hebben de Friezen gewoond van langs de gehele kust van Nederland tot in Denemarken, waarvan ook het noorden van de huidige provincie Groningen deel heeft uitgemaakt.
Een enkele keer komt er nog een berichtje binnen dat iemand de sagen en legenden op deze site niet kan vinden. Welnu, ze staan gewoon onder 'Artikels' in de rechter marge.
Klik hier voor 'De grote strijd der Friezen'. Top

Hoogeveen, 4 februari 2019. De Onstaborg te Wetsinge

Op 21 augustus 2018 schreef ik een artikel over de Onstaborg van Sauwerd. Het is wellicht merkwaardig dat er nóg een Onstaborg is geweest, namelijk die te Wetsinge. Beide borgen hebben in het verre verleden connecties met elkaar gehad. Daarom is het verstandig beide artikels te lezen om te zien hoe het kan dat de Onsta's twee borgen in hun beztit hebben gehad.
Klik hier om over de Onstaborg van Westinge te lezen. Top

Hoogeveen, 23 januari 2019. WOII: Fiemel, een burcht in de oorlog

Fiemel is een gehucht dat ten oosten van Termunten ligt, direct aan de Dollard aan de zuidkant van de Punt van Reide. In de Tweede Wereldoorlog bouwen de Duitse bezetters bij Fiemel een aantal bunkers. Deze maken deel uit van de Atlantikwall en dienen tevens ter verdediging van de stad Emden, die tegenover Fiemel aan de Eemsmonding ligt. Bij de bevrijding van dit deel van de provincie Groningen wordt vanuit die bunkers zwaar verzet geboden. Het naburige Nieuwolda is daarbij zwaar beschadigd. Een aantal van de bunkers is bewaard gebleven.
Klik hier om het hele verhaal te lezen. Top

Hoogeveen, 22 januari 2019. Oldekerk en het klooster Kuzemer

Het dorp Oldekerk behoort als nederzetting tot de jongste van het Westerkwartier. Oldekerk is een karspelnaam, waarbij we dus in de eerste plaats aan de kerkelijke parochie moeten denken. Tot dit kerspel hebben Oosterzand en het twee km zuidelijker gelegen Kuzemer behoord. Oosterzand vormt de Zandemer of Noorderkluft; Kuzemer vormt met een deel van de Wijk en het er tussen gelegen Ekeburen de Zuiderkluft. Het dorp heeft dus beter Ekeburen kunnen heten, dat naar de eiken genoemd kan zijn, maar ook wel en zelfs waarschijnlijker, van de mansnaam Yke kan zijn afgeleid.
Klik hier om het hele verhaal te lezen
. Top

Hoogeveen, 16 januari 2019. De historische begraafplaats Menkeweer

Even ten noorden van Onderdendam en ten oosten van de weg naar Warffum ligt verscholen achter een boerderij een begraafplaats. Het is het verstilde kerkhof van Menkeweer, de laatste herinnering aan de kerkelijke gemeente met dezelfde naam, die een betrekkelijk klein gebied heeft, omvat met huizen en boerderijen ten noorden van het Zijldiep of Winsumerdiep, dat het huidige dorp Onderdendam doorsnijdt.
KIik hier om het hele verhaal te lezen. Top

Hoogeveen, 11 januari 2019. Boerderij De Delthe bij Stitswerd

Stitswerderweg 32, Stitswerd. Oppervlakte: 39 ha, waarvan 0.65.00 ha erf en wegen. Eigenaars/bewoners: Hindrik Klaas Huisman en Siertje van Dijk zij verkopen de boerderij in 2011.

Deze provincieplaats, afkomstig van het klooster Juliana te Rottum, is in 1655 negentig grazen groot. De plaats heeft waarschijnlijk ooit één geheel gevormd met ‘Berghuis’ (nr. 46). Huurders van de provincie zijn: 1595- Lumme Ipens 1602- Tjaert Jacobs 1608- Luy Aylckens en Martje 1655- Jan Haykens, die later huwt met Cornellisje 1674- Rienck Berends en Cornellisje. Hun kinderen huren de plaats in 1685. 1689- Tymen Coens en Cunje 1725- Jan en Tietje Timens. Later zijn Cunje, Aaltje en Timen Jeltes huurders.
Het hele verhaal lees je door hier te klikken. Top

Hoogeveen, 4 januari 2019. Koert Stek, de laatste der Mohikanen

Koert Stek, de laatste der Mohikanen.

Koert Stek (Drieborg, 10 november 1926 - Winschoten, 14 oktober 2012) is een communistisch politicus uit de provincie Groningen geweest. Hij is onder meer gedeputeerde in Groningen namens de CPN. Ook is hij jarenlang raadslid en wethouder van de gemeente Beerta en na de opheffing daarvan van de gemeente Reiderland. Hij heeft grote bezwaren tegen de koers van zijn partij in de aanloop naar fusie met PSP en PPR en weigert lid te worden van GroenLinks. Met geestverwanten in met name Oost-Groningen richt hij de NCPN op, waarvoor hij de laatste jaren van zijn actieve politieke leven in de raad van Reiderland heeft gezeten. Bij zijn afscheid als raadslid en wethouder in 1998 wordt hij benoemd tot ereburger van Reiderland. In de jaren vijftig van de vorige eeuw studeert hij in Moskou aan de partijschool. Zijn broer, Kees Stek, is jarenlang raadslid voor de CPN in Dordrecht. Top

Hoogeveen, 3 januari 2019. Het klooster van Ter Apel

Het ontstaan van het dorp Ter Apel is verbonden met het klooster dat in 1465 is gesticht. Van de zeer vele kloosters die Noord-Nederland heeft gekend en die vrijwel alle op klei en veen hebben gelegen, is het op zand gelegen klooster in Ter Apel het enige dat bewaard is gebleven. Het uit rode baksteen opgetrokken gebouw behoort tot de Orde van het Heilig Kruis en heeft de naam Domus Novae Lucis (Huis van het Nieuwe Licht) gekregen. Het moederklooster heeft in Bentlage gestaan, aan de Eems in Duitsland. Van daaruit zijn vier priesters en een paar lekenbroeders naar Ter Apel gestuurd, die zo de eerste bewoners zijn geweest van het nieuwe klooster. De eerste prior is Hinrick van den Berghe. Top

Hoogeveen, 1 januari 2019. Een nieuw jaar, een nieuw begin

Nu we 2018 hebben afgesloten, beginnen we met een nieuw jaar. Elk jaar is dat weer hetzelfde verhaal. Alle artikelen die in 2018 op de HomePage hebben gestaan, kun je terugkijken in het Nieuwsarchief van 2018. Ook kun je ze vinden onder 'Archief' in de rechter kolom, of onder 'Nieuwsarchief' in het menu links. Uiteraard staan ze ook onder 'Artikelen' en bijvoorbeeld 'Genealogie' en altijd staat de datum er achter wanneer ze zijn geplaatst. In 2018 heb ik veel mailtjes, tips en foto's mogen ontvangen over geschiedenis en genealogie. Al deze meldingen zijn afkomstig van lezers van deze site. Daarvoor mijn hartelijke dank. Dit blijft mij motiveren om er mee door te gaan. Ook dank ik de Groninger Archieven voor de archivering van de site en voor de vele zaken die ik daar heb kunnen vinden over de artikelen waarover ik schrijf. Top

 

 

Nieuwsarchief
Al het nieuws in het jaar 2018, dat in dit jaar op deze HomePage (voorpagina) heeft gestaan, is verplaatst naar het NIEUWSARCHIEF 2018.

25 aug. 2019 10e Familiedag
° De tiende Familiedag is op zondag 25 augustus 2019 (laatste zondag van augustus)..
Vorig jaar is de Familedag door omstandigheden niet doorgegaan.
Top


 


xx


 

 
Het menu item 'Familienieuws' is wel door iedereen aanklikbaar en te openen, maar dat geldt NIET voor de menu's die daaronder volgen. Die zijn uitsluitend aanklikbaar en te openen door familieleden die over een inlognaam en een wachtwoord beschikken, aan te vragen bij de webmaster.

 

Contact informatie:
klik hier

Stuur een e-mail:
E-mail Webmaster