Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen ?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen op www.nazatendevries.nl.? Ga dan naar https://www.facebook.com/harmhillinga en klik op 'Volgen'. Je kunt ook klikken op 'Als eerste weergeven', je krijgt dan automatisch bericht bovenaan je Facebook pagina als er een nieuw artikel is geplaatst.

 

Plaats ook eens een berichtje in het GASTENBOEK
Dan weet ik waarvoor ik het doe....

 

Hoogeveen, 23 november 2018. Het verval van 's lands grootste boerderijen

Op internet kwam ik een prachtig verhaal tegen van Annette Wiesman over het verval van 's lands grootste boerderijen. Het gaat over Groninger boerderijen die op instorten staan, maar ook over boerderijen die een nieuw leven hebben gekregen. Het is een verhaal geworden van voor- en tegenspoed in het Groninger landschap. Ik vond het verhaal zo goed dat ik contact opnam met de schrijfster en binnen één dag kwam de goede boodschap dat ik het op mocht nemen op de website. Ook de foto's zijn prachtig, maar indringend. Ooit waren de grootse boerderijen van de rijke boeren, nu zit de boer eenzaam op zijn trekker, terwijl de boerderij langzaam maar zeker ten onder gaat. Hier en daar zijn er echter lichtpuntjes. Top

Hoogeveen, 21 november 2018. Een bijzonder ijzeren schild uit de gracht

Aan de Geert Reinderstraat te Winsum is in de zomer van 2009 een nieuw Rabobankkantoor gebouwd. Opdrachtgever voor de bouw is Team 4 Architecten uit Groningen. Uit eerder archeologisch onderzoek, uitgevoerd door RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V., blijkt dat de bodem van het terrein bestaat uit kwelderafzettingen, waarop zich een ophogingspakket bevindt (Bakker 2003). De fundering van het kantoor zal dit ophogingspakket verstoren. Het terrein staat op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) bekend als een terrein van hoge archeologische waarde. Het betreft een meldingsgebied. Team 4 Architecten heeft Archaeological Research and Consultancy (ARC bv) de opdracht gegeven een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven op het bouwterrein uit te voeren. Er zijn twee bijzondere voorwerpen gevonden. Top

Hoogeveen, 15 november 2018. De synagoge van Winsum

De synagoge van Winsum dateert uit 1879 en staat aan de Schoolstraat. Tot 1879 zijn de godsdienstoefeningen van de joodse gemeente gehouden in de huissynagoge aan de Westerstraat te Obergum. Besloten wordt een eigen synagoge te bouwen aan de Schoolstraat. Het bescheiden gebouwtje, opgetrokken in de zgn. ‘Waterstaatstijl’, is een typisch voorbeeld van een mediene synagoge. Tot 1934 zijn hier de joodse erediensten gehouden. De joodse gemeente is dan te klein voor de synagoge. Vanaf 1935 wordt het gebouw verhuurd aan de Moderne Winsumer Bestuurdersbond, die door aankoop in 1940 eigenaar is geworden. Maar het verhaal is hiermee niet af. Lees er alles over in het artikel. Top

Hoogeveen, 9 november 2018. De torenkerk van Winsum

Vandaag zijn er twee artikels op NazatenDeVries.nl geplaatst. Het eerste gaat over de torenkerk van Winsum. Deze kerk heeft een inpandige toren, waarvan de ingang aan de buitenkant zit. Je kunt er alleen komen door de trap aldaar te beklimmen. Omdat deze toren zo bijzonder is, is er een afzonderlijke artikel over deze toren geplaatst, waarin ruime aandacht wordt besteed aan de bouwmeester Matthias Kruijff, die in de provincie meer bouwwerken tot stand heeft gebracht. Top

Hoogeveen, 7 november 2018. Oorlogsvluchtelingen komen naar het noorden

De plaats Well is tegenwoordig een kerkdorp in Limburg, maar wordt ook wel een woonkern van Bergen genoemd en heeft ongeveer 2.400 inwoners. Het is begin 1945. De Duitsers verwachten dat de geallieerden vandaag of morgen de Maas zullen oversteken. Wanssum is al vanaf 1 december bevrijd en het kan dus elk moment gebeuren. Het vuurgevecht wat dan gaat ontstaan is voor de Wellse inwoners levensgevaarlijk, want dan zal de hel losbarsten. Voor de dorpskern zal dat zeer zeker het geval zijn. Oorlogsvluchtelingen trekken naar het noorden en komen rond de stad Groningen terecht. Top

Hoogeveen, 6 november 2018. Het Reitdiep

Vanaf Wierumerschouw is het Reitdiep de gekanaliseerde benedenloop van de Hunze. Het gedeelte van Dorkwerd tot Wierumerschouw is sinds 1385 de gegraven benedenloop van de Drentsche Aa.

Dit gedeelte is ook wel het Zwanerak genoemd, maar deze naam is in onbruik geraakt. Het Reitdiep tussen Groningen en Dorkwerd is al in de eerste helft van de 13e eeuw tot stand gekomen ter bevordering van de scheepvaart. Dit deel wordt in historische bronnen ook wel Westerdiep genoemd ter onderscheiding van de Hunze, die Oosterdiep wordt genoemd. Top

Hoogeveen, 5 november 2018. Goldhoorn en boerderij op nr. 33

Het gehucht Goldhoorn bevindt zich tussen Finsterwolde en Oostwold. Ook de weg tussen beide plaatsen wordt Goldhoorn genoemd. Ondanks dat er nu niet veel meer van over is, staat er nog een prachtige monumentale boerderij en heeft Goldhoorn een rijke geschiedenis. Daarom is deze plaatsnaam én een verhaal over de boerderij op deze website geplaatst. Het is beslist de moeite waard om er kennis van te nemen. Top

Hoogeveen, 25 oktober 2018. Een oorlogsdrama in De Haspel

In de nacht van 23 op 24 oktober 1944 vindt in het buurschap De Haspel, even ten zuiden van Zevenhuizen in de buurt van Leek een oorlogsdrama plaatst. Het is omstreeks half acht in de avond als een groepje landwachters naar een plek zoekt die mogelijk wordt gebruikt voor het afwerpen van spullen door de Engelsen. Lees hier het hele artikel. Top

Hoogeveen, 18 oktober 2018. Katmis en de duivel. Bierumermaar

Dit keer gaan we het ondermeer hebben over Katmis. Veel lezers zullen het woord Katmis niet herkennen. Het is tegenwoordig een buurtschap in Howierde, maar ooit is het een heus dorp geweest met een haven. Bovendien schijnt de duivel Katmis te hebben bezocht. Of het waar is? Wel, op de hoek van de straat zien we het 'bewijs'. Gerelateerd aan Katmis is ook een artikel geplaatst over archeologisch onderzoek bij de Bierumermaar en de Groote Heekt.
Top

Hoogeveen, 16 oktober 2018. De Gronings-Friese grens

In het verleden is er veel gesteggel geweest over de grens tussen Groningen en Friesland. Toch is daarover voorzover bekend nooit echt strijd gevoerd, maar wel regelmatig overleg. In dit artikel gaan we zien hoe de grens tot stand is gekomen en of van de grens in het landschap ook getuigen aanwezig zijn. Top

Hoogeveen, 10 oktober 2018. Fokje Peper-Posma

Mijn moeder heeft een aantal jaren aan de Fokje Peper-Posmastraat in Finsterwolde gewoond. Wie is deze vrouw geweest en wat was haar rol, dat ze een straatnaam heeft verdiend in Finsterwolde. Ik ben op onderzoek gegaan en vond een artikel over haar in ‘De Waarheid’ van 1963. Dan wordt ook duidelijk waarom juist in Finsterwolde een straatnaam naar haar is vernoemd. Wie was Fokje Peper-Posma? Top

Hoogeveen, 4 oktober 2018. Cartograaf Jacob van Deventer

Jacob van Deventer, Nederlandse cartograaf, is in Kampen geboren in ongeveer 1505. Hij overlijdt in 1575 in Keulen. Het grootste deel van zijn leven brengt hij door als cartograaf en hij is niet alleen belangrijk geweest in het noorden van ons land, maar in geheel Nederland en een deel van Europa. Van Deventer is dus in feite géén Groninger. Echter, net als o.a. Beckeringh en Stellingwerf is hij cartograaf geweest en dat is dan ook de reden waarom hij ook een kaart maakte van het noorden van ons land in 1595. Vooral de details op deze kaart zijn bijzonder interessant.
Top

Hoogeveen, 1 oktober 2018. Het klooster van Aduard

De kloostergemeenschap heeft uit gemiddeld 100 monniken en meer dan 500 conversen bestaat. Het landbezit heeft ongeveer 6000 ha bedragen, wat zeer aanzienlijk is. Het klooster vestigt zich in een gebied dat bedreigd wordt door de zee. Van meet af aan heeft de abt van Aduard zich ingezet om de zee terug te dringen en het kwelderlandschap in te polderen. De Cisterciënzers hebben waarschijnlijk de techniek van het bakken van stenen geïntroduceerd in Nederland. De oudste archivalische bronnen hierover zijn de Groningse en Friese kloosterkronieken. Het klooster van Aduard heeft hier een prominente rol in gehad. De bouw van de grote kruiskerk tussen 1240 en 1263 naar model van die van Clairvaux moet blijk hebben gegeven van grote kennis op het gebied van de kerkarchitectuur en de baksteenindustrie. Bij het kloostermuseum in Aduard kunt je live meekijken hoe het bakken van de oude kloostermoppen in het verleden is gedaan. Top

 

Hoogeveen, 25 september 2018. De razzia en het station van Bedum

Op 22 april 1944 wordt op het station van Bedum de onderluitenant der Staatspolitie, Jannes Luitje Keijer, neergeschoten. Keijer, opvolger van de eveneens vermoorde Elsinga en werkzaam voor de Duitsers in het Scholtenshuis te Groningen, overlijdt later in het ziekenhuis van die stad aan zijn verwondingen. De daders, twee leden uit het Gronings verzet die nooit gepakt worden, ruimen Keijer uit de weg, omdat hij te gevaarlijk is geworden. Wat volgt is een razzia, waarbij velen worden opgepakt of vermoord., Top

Hoogeveen, 24 september 2018. De borg Folkerda bij Bedum

In de eerste helft van de 16e eeuw behoort Folkerda onder de negen edele heerden van Bedum – Onderwierum (eigenlijk Dijkshorn). Van Ewsum bezit de rechten en waarschijnlijk ook de borg Folkerda. Enkele heerden worden in 1584 verkocht, deze zijn van Christoffer van Ewsum. Mogelijk is daar ook Folkerda bij. Dit artikel gaat over de borg Folkerda bij Bedum. Top

Hoogeveen, 23 september 2018. De moordenaar van Hongerige Wolf

Het schrijven van dit artikel over Richard Klinkhamer, de moordenaar van Hongerige Wolf heeft heel wat moeite gekost. Het duurde best wel een aantal dagen om de juiste feiten op een rijtje te krijgen, om uit te zoeken wie Richard Klinkhamer nu eigenlijk is geweest. Ten tijde van de moord stonden de kranten er vol mee, ik weet dat nog goed.

Echter, wie is deze man nu eigenlijk geweest. Die man die ogenschijnlijk zijn vrouw door de gehaktmolen heeft gehaald. Klinkhamer heeft zijn gehaktmolen uiteindelijk van de politie teruggekregen. Hij heeft zijn vrouw Hannie wél vermoord, maar nooit door de gehaktmolen gehaald. Lees hier op NazatenDeVries het werkelijke verhaal. Top

 

 

Hoogeveen, 9 september 2018. De borg Dijkum bij Garsthuizen

Het is niet onmogelijk dat de uiteindelijke keuze van de plaats voor de bouw van de Dijkumborg, vermoedelijk in de 16e eeuw, bepaald is door de in de vorige eeuw nog zichtbare overblijfselen van de voormalige borgklip. Het landschap ter plaatse heeft zich inmiddels sterk gewijzigd. De Fivel is dichtgeslibd en Westeremden ken geen haven meer. Ook hebben de hier gelegen dijken hun oorspronkelijke functie verloren en zijn wellicht reeds geheel of gedeeltelijk afgegraven. Uit welke periode de rechthoekige vorm van wal en grachten van de Dijkumborg dateert is niet met zekerheid te zeggen. Het voorbeeld van de Onstaborg te Sauwerd, die volgens de kaart van Haubois uit 1641, in die tijd zijn rechthoekige vorm van terrein en grachten nog niet heeft gekend, laat zien dat deze nog in de 17de eeuw kan zijn ontstaan. Top

 

Hoogeveen, 8 september 2018. Overval van de SD te Kloosterburen

Het is Paaszondag 1945. Nooit zal de familie Musschenga uit Kloosterburen vergeten wat er destijds is gebeurd. Ze zijn met zijn zessen thuis: vader, moeder, Pie, Lambertus, Albertus en de verloofde van Albertus, Bien Otten. onderwijzeres te Sauwerd. Om negen uur is er een preek en daarom haasten ze zich om zich klaar te maken. Vader is een beetje verkouden en blijft thuis, hij ligt nog in bed. Om twintig over acht is zoon Lambertus aangekleed, maar zijn broer Albertus nog niet. Ze moeten ook nog eten dus dat doet Albertus eerst. Opeens schrikt verloofde Bien van een beweging buiten. Ze kijkt naar buiten en ziet een Duitse soldaat staan, met het geweer in de aanslag. De aanwezigen beseffen dat het huis omsingeld is. Top

 

Hoogeveen, 1 september 2018. 1951: Crisis in Finsterwolde

In de zomer van 1951 is het dorp Finsterwolde wereldnieuws Het feit dat de Nederlandse regering de door communisten geregeerde gemeenteraad ‘wegens grove verwaarlozing van het bestuur’ naar huis heeft gestuurd, leidt in de Koude Oorlogssfeer van die tijd in binnen en buitenland tot lovende commentaren over de moed waarmee ons land het communisme tegemoet treedt. Een leger van reporters overspoelt het dorp om het volk te vertellen over 'de schanddaden die het communisme er heeft aangericht'. Zelfs het gerenommeerde Amerikaanse ‘Time Magazine’ vindt het nodig om zijn lezers over de gebeurtenisssen in Finsterwolde te informeren. In een artikel onder de kop ‘Little Moscouw’ wordt burgemeester Harm Tuin, die als regeringscommissaris is aangesteld om weer orde op zaken te stellen, afgeschilderd als een soort kruisridder tegen het internationale bolsjewisme. De gemeente Finsterwolde komt in een crisis terecht. Top

Hoogeveen, 1 september 2018. De borg Rensuma te Uithuizermeeden

Op ongeveer 750 meter ten noorden van de Nederlands Hervormde kerk van Uithuizermeeden ligt het landgoed Rensuma, dichtbij de Ol Diek. Wanneer de vroegste voorganger van het tegenwoordige huis is ontstaan is niet precies bekend. In 1379 wordt het huis Reyndismadele onder Uithuizermeeden genoemd. In het begin van de 15de eeuw wonen leden van de familie Reindesma in het huis. Over deze familie is verder niets bekend, al zullen ze tot de invloedrijke boerengeslachten gehoord hebben. Bij een restauratie in 1977 komen muurresten aan het licht, die op de restanten van een middeleeuws steenhuis wijzen. Mogelijk gaat het hier om een zogenaamd langhuis met afmetingen van 17 bij 8 meter. De kelder links onder het voorhuis is uit kloostermoppen opgetrokken. In het midden van de 15de eeuw vertrekt de laatste Reindesma naar Rasquert. Een dochter is getrouwd met Hidde Aylckema, hoofdeling in Rasquert. Door het huwelijk van zijn kleindochter Beetke van Rasquert met Wigbolt van Ewsum in 1502, komt Rensuma in handen van het geslacht Ewsum. De borg staat er nog steeds. Top

Hoogeveen, 27 augustus 2018. De bevrijding van Winschoten

Op donderdagavond 12 april 1945 zijn Winschoters getuige van de vlucht van een groot aantal landwachters, die eerst geprobeerd hebben zich over de grens in veiligheid te stellen, maar in Leer met de complimenten aan Mussert en zijn medewerkers terug gewezen zijn. Afgezien van de - in de week gebruikelijke - nachtelijke transporten van Duits materiaal per boerenkar, verloopt de nacht rustig, maar vrijdagsmorgens is er opwinding in Winschoten, als de brandstofvoorraden van de bezetters worden verdeeld en als granaten bij de pijlers van de bruggen worden aangebracht. Dit is de link naar het volledige verhaal. Top

Hoogeveen, 26 augustus 2018. Aletta Jacobs, een levensbeschrijving

'In dit land, waar vrouwen zichzelf dom vinden, mogen alleen mannen met een inkomen stemmen; zij zijn blijkbaar niet dom, integendeel: zij bepalen welke mannen er in de regering komen. De vrouwen vinden dat doodgewoon.

Maar er is één meisje dat zich afvraagt waarom dat eigenlijk zo is. Waarom zouden vrouwen niet kunnen stemmen? Nederland heeft ongelooflijk veel te danken aan dat koppige meisje dat opgroeide in het Groningse Sappemeer, maar uiteindelijk de halve wereld rondreist om haar idealen te verwezenlijken.

Aletta Jacobs is, zoals ze zelf heeft gezegd, een wereldburgeres. Voordat het zover is heeft ze al haar strijdlust, doorzettingsvermogen, intelligentie, en geloof in de toekomst nodig. Aletta Jacobs is een breekijzer.'
Dit artikel gaat over Aletta Jacobs, een levensbeschrijving van een Sappemeerse feministe.
Top

Hoogeveen, 23 augustus 2018. De Sint Vituskerk van Doezum

De kerk van Doezum is een oude tufstenen kerk. Het gebouw dateert uit de 12e eeuw en is oorspronkelijk gewijd aan Sint-Vitus en staat aan de Provincialeweg 65. Op 1 juni 1973 is de kerk gekenmerkt als Rijksmonument (nr. 18773). De kerk staat centraal op het hoogste punt van het dorp Doezum. Om de kerk heen slingeren het Kerkplein en de Eesterweg die over De Eest tot aan 't Dorp loopt. Het gebouw valt op door de drie verschillende kleuren steen die zijn gebruikt. Zo omstreeks 800-900 ontstaan de eerste dorpjes, zo ook Doezum. Rond die tijd beginnen de mensen ook met het bouwen van kerkjes. De eerste kerkjes zijn van hout gemaakt, maar al in de 1e eeuw beginnen de mensen uit te zien naar ander bouwmateriaal, gedwongen door de branden die er in die tijd veel zijn geweest. De mensen beginnen dan met het uitvoeren van muren in steen en dat gefundeerd op zwerfkeien. Zo rond de 13e eeuw beginnen de mensen met het bouwen van stenen gewelven die de rieten daken langzamerhand gaan vervangen. Top

Hoogeveen, 21 augustus 2018. De Onstaborg van Sauwerd en Henric Ruse

Twee lijvige artikels zijn vandaag aan NazatenDeVries toevertrouwd. Het eerste gaat over de verdwenen Onstaborg te Sauwerd, waarbij niets is nagelaten om de hele geschiedenis van de borg in kaart te brengen. Het artikel bevat ook veel inks. Het tweede artikel gaat over Henric Ruse. Hij heeft de Onstaborg in zijn bezit gehad en liet waarschijnlijk zijn moeder daar wonen, terwijl hij zelf in meerdere landen op pad ging om daar vestingwerken te gaan bouwen. Henric Ruse is een van de belangrijkse vestingbouwers geworden. Top

Hoogeveen, 18 augustus 2018. De lagere school van Meerland

Het artikel uit 2012 over de lagere school van Meerland is uitgebreid met o.a. mogelijk de oudste foto van de school en de woning van de schoolmeesters. . Top

Hoogeveen, 18 augustus 2018. De Jacobuskerk van Zeerijp

De Jacobuskerk van Zeerijp.

De Jacobuskerk van Zeerijp is een middeleeuwse kruiskerk en heeft een vrijstaande toren. In de kerk zijn romanogotische en vroeggotische elementen terug te vinden. De kerk is oorspronkelijk gewijd aan de apostel Jakobus de Meerdere. In de kerk is sinds 2006 een Archeologisch Informatiepunt gehuisvest. Het Jacobspad voert langs de kerk. De kerk staat op een groot kerkhof en is nog deels omgracht. Een deel van de gracht is gedempt bij de restauratie in de jaren 1960. De ingang naar het kerkhof en de kerk wordt gevormd door een tussen 1793 en 1795 geplaatst smeedijzeren hek met geblokte penanten, dat mogelijk afkomstig is van de gesloopte borg Haykema. Op het kerkhof staat een baarhuisje uit 1893. Voor zover bekend heeft hier ook het laatste knekelhuis van Groningen gestaan, dat in 1838 is afgebroken. Bijzonderheden aan de kerk zijn dat het de laatste Groninger kerk is die, hetzij deels, in de stijl van de romanogotiek is gebouwd en het feit dat er sinds de bouw slechts weinig aan de kerk is gewijzigd. In januari 2018 maakt de Stichting Oude Groninger Kerken, beheerder van de kerk, bekend dat de toren van de Jacobuskerk schade heeft geleden door bodemdaling en aardschokken veroorzaakt door aardgaswinning in dit deel van Groningen. Onderaan de paginga vind je een link voor bijzonderheden over de kerk en een link die doorverwijst naar een fotoalbum met 42 foto's over de kerk. Top

Hoogeveen, 14 augustus 2018. Albert Egges van Giffen

Albert Egges van Giffen is geboren in Noordhorn (gem. Zuidhorn) en is een van onze belangrijkste archeologen geweest.
Hij is zowel nationaal als internationaal een beroemdheid geworden en heeft tal van opgravingen begeleid. In Groningen zijn daarbij met name de opgravingen in de wierde van Ezinge en de opgravingen van de St. Walburg kerk in Groningen bekend geworden.

In dit artikel is een nieuwe 'leukigheid' opgenomen. Klik op de kleine afbeelding (tekening) in de tekst, waardoor deze 'beeldschermgroot' wordt weergegeven. Dit artikel vertelt het levensverhaal van Van Giffen. Top

Hoogeveen, 12 augustus 2018. De borg Haykema te Zeerijp

Haykema is een borg geweest ten westzuidwesten van het dorp Zeerijp, ongeveer 300 meter westelijk van de kerk. De borg heeft gelegen aan de zuidzijde van de weg, ten oosten van boerderij Van Borckshof, Lopsterweg 14. Het geslacht Haykema heeft de heerd Haykema, waarschijnlijk uitgebouwd tot een borg. Er is zeer weinig bekend over deze borg. In een oorkonde van 1396 komt er een Hoyko voor als zoon van Edzo in Zeerijp. Het is mogelijk dat deze Hoyko iets te maken heeft met Haykema, maar meer dan een gissing is dit niet. Top

Hoogeveen, 11 augustus 2018. De kogel is door de kerk

De meesten kennen wel het verhaal van de dood van Willem van Oranje. De kogel waarmee hij is gedood zit nog steeds in de muur en wordt dagelijks bewonderd door tientallen bezoekers. Daarom is het moeilijk om een glimp van de kogel op te vangen. Het spreekwoord 'de kogel is door de kerk', kennen we ook allemaal. In de kerk van Zandeweer is de kogel letterlijk door de kerk gegaan en kunnen we in alle rust en stilte deze niet alleen bewonderen, maar er ook een foto van vastleggen. Maar wat is het verhaal rondom deze kogel? Welnu dit artikel vertelt uitgebreid en duidelijk wat er daar zich in 1787 heeft afgespeeld. Top

Hoogeveen, 10 augustus 2018. Droogte onhult kasteel Noordlaren

Wellicht heb je het gelezen in een artikel in een van de dagbladen of gezien op tv. De droogte is erg slecht voor de gewassen en het vee, maar het is goed voor de archeologen en mensen die geïnteresseerd zijn lokale geschiedenis. Zo hebben luchtfoto's bij Noordlaren aangetoond dat daar een kasteel heeft gestaan. Dit is echter al vele jaren bekend, maar nu zijn de contouren van het gebouw goed zichtbaar. Toevallig heeft iemand van de Rijksuniversiteit van Groningen er enige tijd geleden een studie van gemaakt. Op NazatenDeVries is haar volledige scriptie te lezen. De droogte geeft de locatie en de contouren goed weer. Top

Hoogeveen, 9 augustus 2018. De gouden zwaardknop van Ezinge

Het Groninger museum is in het bezit van een bijzonder voorwerp. Het is een piramidevormige zwaardknop die pas sinds 1955 bekend is. Elf jaar lang is hij in bruikleen geweest bij het museum tot deze met steun van de BankGiroLoterij sinds 2016 definitief behoort tot de collectie. Het is nu een belangrijk kunstwerk van de Groninger collectie. De gouden zwaardknop hoort zonder enige twijfel in de top tien van Groninger bodemvondsten en is het belangrijkste voorwerp uit de Merovingische periode die bekend is. Top

Hoogeveen, 8 augustus 2018. De stichting van de kerk van Krewerd

De kerk van Krewerd is gebouwd aan het einde van de 13e eeuw. In de Kroniek van Bloemhof wordt het stichtingsverhaal beschreven door de zogenoemde 'continuator'.
Dit verhaal is waarschijnlijk in het laatste kwart van de 13e eeuw opgetekend. De bouw van het kerkje hangt volgens de kroniek samen met de Steenhuizerborg die waarschijnlijk ten zuiden van de huidige kerk heeft gestaan. Het is een bijzonder verhaal en zeker de moeite waard om het eens te lezen. Top

Hoogeveen, 5 augustus 2018. Over Aduarderzijl

Aduarderzijl is een gehucht in de gemeente Winsum (straks Westerkwartier), het ligt aan het Reitdiep en telt nog ongeveer 20 huizen en 50 inwoners. Het gehucht ligt ten oosten van het gebied Allersma en ten noordoosten van Ezinge, ten noorden van Feerwerd en ten noordwesten van de wierde Antum en het dorp Garnwerd. Aduarderzijl wordt in het Gronings Auwerderziel genoemd. Aduarderzijl heeft een rijke geschiedenis. Dit artikel besteed daar aandacht aan. Top

Hoogeveen, 3 augustus 2018. Het drama van IJje Wijkstra

Het is 1929 als IJje Wijkstra vier veldwachters doodschiet met een karabijn. Het wordt wereldnieuws, overal verschijnen de verhalen in kranten. De mensen huiveren bij zijn naam. Eenmaal in de gevangenis in Leeuwarden heeft IJje veel brieven geschreven. Ook schrijft hij daar zijn levensverhaal in een brief. Ter nagedachtenis aan zijn slachtoffers is een gedenksteen geplaatst voor de plek waar hij de moorden heeft gepleegd. Top

Hoogeveen, 1 juli 2018. Een fibula en een nader onderzoek in 2016

De voorlopige laatste artikels over Heveskesklooster staan nu online. Het eerste artikel gaat over een fubula dat gevonden werd door een particulier in het wierdengebied en in 1996 werd overgedragen aan het Groninger museum. Twee jaar geleden werde een oppervlakkig nader onderzoek gedaan in het wierdengebied van Heveskesklooster door DANS. Het resultaat van de bevinding is gedocumenteerd in een kort verslag. Top

Hoogeveen, 1 juli 2018. Parenteel van Johan Ubbes online

Met ingang van heden staat de parenteel van Johan Ubbes online. Het bevat de stamboom van een zwager van mijn vrouw. Hierin zijn 43.950 namen opgenomen met name uit het gebied ten westen van de lijn Groningen-Delfzijl. Ook komen er namen in voor uit de rest van ons land. Er is een complete persoonslijst aan gekoppeld met alle persoonslijsten. O.a. de volgende geslachten komen er in voor: Addinga, Alberts, Arkema, Baar, Baas, Bakker, Berghuis, Bos, Brontsema, Dijkema, Faber, Geertsema, Griede, Hamming, Hofman, Hommes, Jans, Klooster(man)(huis)(hof), Knol, Mulder, Onnes, Oosterhuis, Remminga, Uildersma, Van der Veen, Veenkamp, Veenstra, Vegter, Veldhuis, Veldkamp, Veldman, Venema, Venhuizen, Visser, Vos, De Vries, De Waard, Wagenaar, Van der Wal, Werkman, Westerdijk, Westerhof, Westers en vele anderen. Top

Hoogeveen, 29 juli 2018. Hunebed G5 en steenkist Heveskesklooster

Bij de opgravingen in het wierdengebied van Heveskesklooster in de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn geheel onverwacht een hunebed en een steenkist gevonden. Omdat omwille van de industrie de oudheden niet op hun plaats konden blijven liggen, verhuisde het hunebed naar Delfzijl en de steenkist naar Borger. Top

Hoogeveen, 28 juli 2018. Foto's v.d. opgravingen te Heveskesklooster

Nog niet alles over de opgravingen te Heveskesklooster is geschreven en geplaatst op deze website. Als ik alles goed heb gezien, volgen er nog vier stuks, waaronder deze. Er is nu een pagina gemaakt met foto's van de opgravingen. Deze kreeg ik jaren geleden van drs. J.W. Boersma van het B.A.I. waarmee ik eind jaren zestig van de vorige eeuw al contact had. Echter ik raakte veel kwijt bij een crash, maar bewaarde de harde schijf. Nu, jaren later, voerde ik een 'diepe scan' uit met een nieuw soort programma en vond de foto's terug in een Word document. Helaas staan bij de meeste foto's geen beschrijvingen. Top

Hoogeveen, 26 juli 2018. Nogmaals de lagere school van Meerland

Aan het artikel over de lagere school van Meerland zijn onderaan een tweetal opmerkingen geplaatst van de heer Otto S. Knottnerus. Deze opmerkingen zijn overgenomen uit het Gastenboek. Top

Hoogeveen, 26 juli 2018. Onderzoeksrapport en ledervondsten

Vandaag zijn twee artikels over de opgravingen te Heveskesklooster gereed gekomen. Het eerste artikel gaat over een voorlopig overzicht van de opgravingen te Heveskesklooster uit de hand van de in 2015 overleden drs. J.W. Boersma van het Biologisch Archeologisch Instituut te Groningen en het tweede artikel beschrijft de ledervondsten die bij de opgravingen aldaar naar boven zijn gekomen. Dat laatste artikel is in PDF-formaat, dus je moet er wel een reader voor hebben, bijvoorbeeld die van Adobe Acrobat (gratis). De artikelen omschrijven vrij nauwkeurig in welke periodes er mensen op het wierdengebied van Heveskesklooster hebben geleefd en gewoond. Top

Hoogeveen, 23 juli 2018. Het bronzen hoofdje van Heveskesklooster

Bij de opgravingen te Heveskesklooster zijn circa 3500 voorwerpen gevonden. Enkele daarvan bevinden zich in het Museeaquarium van Delzijl; het merendeeel ligt opgeslagen in het depot van het Groninger Museum te Hoogkerk. Dit artikel gaat over een bronzen hoofdje en een tinnen kan. Top

Hoogeveen, 22 juli 2018. Over zoengeld en meer....

Dit artikel gaat over de mondzoen, de maagzoen, zoengeld en andere 'zoenen'. Het verhaal gaat echter niet over het onderwerp waarbij je bij deze woorden in eerste instantie denkt. Het is veel meer dan dat en is totaal anders. Top

Hoogeveen, 21 juli 2018. Het klooster OOSTERWIERUM, deel 2 en deel 3

Eén dag na het eerste deel, staat nu ook het tweede deel van 'Het klooster OOSTERWIERUM te Heveskesklooster, deel 2' op de website, evenals 'Het klooster OOSTERWIERUM te Heveskesklooster, deel 3'. In het derde deel staan met name woordverklaringen en toelichtingen, alsmede een literatuurlijst. Veel plezier gewenst met het lezen. Top

Hoogeveen, 20 juli 2018. Het klooster OOSTERWIERUM te Heveskesklooster

Zoal aangekondigd op 21 juni van dit jaar volgt hier het eerste deel over 'Het klooster OOSTERWIERUM te Heveskesklooster' (deel 1). Het is in feit een opsomming van de gebeurtenissen zoals deze in de archieven van Groningen zijn te vinden. De bronnen staan er telkens in het grijs bij en verwijzen naar de noten onderaan de bladzijde. Indien de bron een boek is, wordt alleen een afkorting van dat boek aangegeven. In deel 3 volgt een opsomming van de volledige titel onder literatuur. Afbeeldingen van het klooster bestaan helaas niet, zelfs geen tekeningen zijn aanwezig in de archieven. Wel zijn een paar afbeeldingen uit documenten opgenomen en een drietal zegels. Top

Hoogeveen, 11 juli 2018. Van Aduard naar Lauwersoog

Enkele weken geleden hebben we een paar mooie dagen doorgebracht in het westen van Groningen. Gedurende die tijd hebben we verschillende plaatsen bezocht: de borg Allersma, het wierdenmuseum in Ezinge en kerken in de dorpen Aduard, Aduarderzijl, Ezinge, Feerwerd, Oldehove, Warfhuizen en Lauwersoog. Daarvan zijn 540 foto's geplaatst in een fotoalbum op deze website met als titel: Van Aduard naar Lauwersoog. Top

Hoogeveen, 21 juni 2018. Onze periode te Heveskesklooster

Dit artikel heeft als naam 'Wat vooraf ging aan de jaren 1965-1969 en 1982-1988' mee gekregen en vertelt eerst de periode waarin ik diverse voorwerpen van weleer vind van het klooster Oosterwierum, een klooster van de Johannieter orde. Hierna volgen drie uitgebreide artikelen over het klooster zelf waaraan ik vanaf 2010 heb gewerkt. Top

Hoogeveen, 20 juni 2018. Bewoners en Waterstaat v.d. Johannieter orde

Vanaf 2010 ben ik bezig geweest gegevens te verzamelen rond kloosters en met name van het klooster Oosterwierum die op de wierde van Heveskesklooster heeft gestaan. Daarbij ging het met name op feiten zoals die te vinden zijn bij de RHC GA (Groninger Archieven). Deze zgn kloosterarchieven beslaan een flink gedeelte van het archief te Groningen en zijn door meerdere onderzoekers aldaar in kaart gebracht. In de nu volgende artikelen over (met name) het Klooster Oosterwierum zijn alle bronnen zoveel mogelijk in de tekst opgenomen. Ze zijn dus vooral afkomstig van diverse onderzoekers en schrijvers. Alle bronnen zijn in de juiste volgorde geplaatst, waardoor er meerdere artikelen vanaf vandaag gereed zijn gekomen. Als eerste is het artikel 'Bewoners en Waterstaat v.d. Johannieter orde' aan deze website toevertrouwd. Waarom wordt er met name aandacht besteed aan het klooster te Oosterwierum (Heveskesklooster)? Wel, de reden is simpel: ik heb er (bijna) bovenop gewoond met mijn ouders en vond er verschillende oudheden. Top

Hoogeveen, 19 juni 2018. Overzicht voormalige kloosters in Groningerland

In de huidige provincie Groningen resteren niet veel tastbare herinneringen aan de 34 kloosters die er hebben gestaan. Wel is het vermeldenswaardig waar de kloosters van de verschillende ordes precies zijn geweest en door welke orde er bewoond en gewerkt werd. Dit artikel wil een richtlijn zijn voor al die kloosters die tijdens de Hervorming 'moesten' verdwijnen, waarvan de kloosters werden afgebroken en de landerijen in bezit kwamen van de stad Groningen. Top

Hoogeveen, 18 juni 2018. Korte historie over de kloosters in Groningen

Tussen de late 12e eeuw en het einde van de 16e eeuw kent het gebied dat de huidige provincie Groningen omvat 34 kloosters, gesticht door acht verschillende kloosterorden. De kloosters hebben meestal een agrarisch karakter en worden gebouwd aan zee, rivieren of op zogenaamde ‘woeste grond’. De bewoners van de kloosters bouwen dijken en dammen en ontginnen enorme hoeveelheden land. Oorspronkelijk zijn er in de provincie 34 klooster geweest. Daarvan is er slechts één grotendeels overgebleven, namelijk die in Ter Apel, terwijl van het enorme klooster van Aduard alleen de ziekenzaal nog resteert.Lees hier een korte historie over de kloosters. Top

Hoogeveen, 8 juni 2018. NAZATENDEVRIES BESTAAT 10 JAAR

Deze website bestaat al weer 10 jaar. In 2008 kwam de site voor het eerst bij de nazaten van De Vries binnen en weldra ook bij andere belangstellenden. In verband met de privacy van familieleden zijn de echte persoonlijke zaken steeds meer versleuteld met een inlognaam en een wachtwoord en alleen nog toegankelijk via 'Familienieuws'. In de loop der jaren zijn er honderden artikelen op de site geplaatst en zijn er duizenden personen genealogisch onderzocht, waaronder niet alleen die van familie, maar ook die van oude Groninger geslachten. Het geschiedkundige en genealogische deel beperkt zich voor 99% tot wat nu de provincie Groningen heet. Slechts zelden is er een uitstapje gemaakt naar elders. Inmiddels is de site door duizenden bezoekers bekeken. Soms gaat het daarbij om slechts een enkel artikel, maar vaak lezen -met name Groningers- ook alle andere artikels op de site. Regelmatig komen er mailtjes binnen met vragen, aanvullingen of opmerkingen, zodat er weken zijn dat er vrijwel alle vrije uurtjes aan moeten worden besteed.
Eigenlijk is het dus tijd voor een feestje. Maar hoe doe je dat? Www.NazatenDeVries.nl is een non-profit aangelegenheid en dus plaatsen we geen grote tent op het platteland en doen we het maar af met bovenstaand bericht. Ik hoop nog veel te mogen schrijven.
Top

Hoogeveen, 8 juni 2018. Boerderijsoorten

Op 26 juni 2009 plaatste ik een artikel op de website met de titel 'Boerderijsoorten'. Er zijn nogal was verschillende soorten boerderijen in ons land. In het noorden komen er ook verschillende types voor. Omdat de opmaak van het artikel nogal wat te wensen overliet, is het na negen jaar tijd voor een volledige revisie ervan. Vanaf vandaag is het artikel, in een nieuwe vorm te lezen op NazatenDeVries. Top

Hoogeveen, 7 juni 2018. Wat is een rijke stinkerd?

Dat is een ‘rijke stinkerd’ is een door een ieder wel eens gehoorde uitdrukking. Heb je je wel eens afgevraagd, wat er precies met deze uitdrukking wordt bedoeld en waar komt het oorspronkelijk eigenlijk vandaan? Wel, misschien is het een term die ooit zomaar in het (verre) verleden door iemand is gebruikt om vervolgens van mond tot mond verspreid te worden. Niets is daarvan is echter waar. De term is afkomstig uit een ver verleden en is gekoppeld aan een historisch feit. In het noorden van ons land, met name in Groningen hebben veel inwoners te maken gehad met ‘rijke stinkerds’ en dat vooral en met name op zondag in de kerk? Dit artikel geeft mogelijk wat meer duidelijkheid. Top

Hoogeveen, 7 juni 2018. De 16 doden van Trimunt

Bij de 4 mei herdenking is er dit jaar op tv (en ook al eerder) aandacht geschonken aan 'De 16 doden van Trimunt'. In plaats van Trimunt wordt ook wel Marum genoemd, omdat er daar een herdenkingsmonument bij de kerk staat. Wat minder bekend is, is dat er bij het voormalige kamp in Trimunt ook een monument staat. Een en ander was voor mij aanleiding om het hele gebeuren wat zich daar heeft afgespeeld eens nader te gaan onderzoeken. Dit heeft geresulteerd in een verhaal over de 16 oorlogsslachtoffers en de willekeur van de Nazi's; eigenlijk de willekeur van slechts één persoon. Zij behoorden niet te sterven voor iets wat ze niet hadden gedaan en de jongeman van slechts 13 jaar al helemaal niet. Top

Hoogeveen, 4 juni 2018. De verdedigingslinies van Groningen en Friesland

Het artikel de 'Verdedigingslinies van Groningen en Friesland', gepubliceerd op deze site op 22 januari 2010 is geheel herschreven en de lay-out is belangrijk aangepast. Daarmee voldoet de pagina aan de huidige eisen die gesteld worden aan de leesbaarheid. Dit zal ook gedaan worden met andere pagina's die nog de 'oude' bruine kleur hebben. Wellicht is het goed om de pagina nog eens te lezen, om zo meer te weten te komen over de Tweede Wereldoorlog in het noorden van ons land. Top

Hoogeveen, 4 juni 2018. De kerk van Zandeweer

De kerk van Zandeweer stamt uit het begin van de 13e eeuw. De toren is vrijstaand en is gebouwd in de 15e eeuw. Deze heeft twee klokken die dateren uit 1467. Het vermoeden bestaat dat de kerk is gebouwd door de monniken van de abdij van Aduard, maar anderen menen dat dit is gebeurd door de monniken van het klooster Bloemhof van Wittewierum. Lees het hele artikel en geniet van de prachtige foto's. Top

Hoogeveen, 28 mei. 2018. De kerk en 'de bult' van Marum

Het gaat dit keer om twee artikels over het dorp Marum. Het eerste is een uitgebreid artikel over de kerk van het dorp en het tweede gaat over de zogenaamde 'bult van Marum'. Wat stelt deze bult voor en hoe is deze in het landschap terecht gekomen? Wil je er meer van weten dan is dit een zeer interessant artikel met geschiedkundige inhoud, hoewel in de volksmond ook o.a. is gesproken over een landingsplaats voor ufo's. Top

Hoogeveen, 28 mei 2018. Nogmaals de kerk van Ezinge

Het artikel over de kerk van Ezinge is belangrijk uitgebreid door ingezonden informatie. Ook is het artikel uitgebreid met een drietal nieuwe foto's. Top

Hoogeveen, 26 mei 2018. De Reductie van Groningen in 1594

Met de Reductie van Groningen wordt bedoeld de capitulatie van stad Groningen voor het leger van prins Maurits van Nassau, de latere prins van Oranje, en Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg op 22 juli 1594. Dit betekent het einde van de Spaanse overheersing en tegelijk de aansluiting van de stad bij de Republiek, waarbij de stad wordt samengevoegd met de Ommelanden.
Het woord reductie komt uit het Latijn (reductio) en betekent het terugbrengen, dus de terugkeer naar de Republiek. Het feitelijke beleg van Groningen duurt maar twee maanden, maar daaraan vooraf gaat een periode van ruim vijf jaar waarin alle toegangswegen tot de stad een voor een worden ingenomen.
De reductie vormt de feitelijke alteratie van stad en Ommelanden; de overgang naar het nieuwe protestantse bewind wordt gevolgd door de onteigening van alle bezittingen van de rooms-katholieken en dus ook van de kloosters.

Klik op deze link om het hele artikel te lezen. Top

Hoogeveen, 16 mei 2018. Drastische maatregelen bij NazatenDeVries

Veel archieven in Nederland hebben hun fotoalbums van hun site verwijderd. Dit is het gevolg van het feit dat in Leiden een archief een boete heeft gekregen van tienduizenden euro's voor het plaatsen van 25 (oude) ansichtkaarten. Daarnaast moet 75 euro per foto betaald worden aan iemand die de rechten heeft op deze ansichtkaarten. De maker ervan is weliswaar overleden, maar de rechten waren overgedragen aan een derde.

Dit heeft tot gevolg dat aanvankelijk alle fotoalbums van NazatenDeVries offline zullen worden gehaald en wel zo spoedig mogelijk. De foto's voor familie (met inlognaam en wachtwoord) komen echter in ieder geval terug, omdat deze door familieleden zijn ingezonden of door mijzelf zijn gemaakt.
Ook de foto's van graven kunnen op de website blijven staan. De kans dat er een claim wordt gelegd op ansichtkaarten e.d. is mogelijk aanwezig en om te voorkomen dat er een dergelijke boete wordt opgelegd is groot. Echter de albums blijven intern bewaard. Ze worden wel van de server verwijderd. Mogelijk volgt er nog een gerechtelijke uitspraak die een en ander ongedaan gaat maken. We wachten af, maar de pijn is wederom groot
. Top

Hoogeveen, 7 mei 2018. De kerk van Ezinge

Vandaag is er een kort artikel geplaatst over de kerk van Ezinge (13e eeuw). Ook de toren en het bijgebouw komen aan de orde. Top

Hoogeveen, 7 mei 2018. De Allersmaborg te Ezinge

Een oplettende lezer uit Ezinge heeft een aantal fouten en tekortkomingen ontdekt in het artikel over de Allersmaborg te Ezinge uit 2011. Daarom is het artikel compleet herschreven aan de hand van een eerder elders door mij gepubliceerd artikel en voorzien van nieuwe foto's en informatie. Hierdoor is het belangrijk uitgebreid, met name waar het gaat om de families die de borg hebben bewoond. Erg interessant om het nogmaals te lezen. Top

Hoogeveen, 21 april 2018. Gegevens Hillinga 1355-1511 verwijderd

De stamboomgegevens van het geslacht Hillinga van 1355 tot 1511 zijn verwijderd uit de database. De rechthebbende gaat achteraf niet accoord met de overname van deze gegevens. Zoals wel duidelijk zal zijn is dit een pijnlijke beslissing geweest. Top

Hoogeveen, 20 april 2018. Update stambomen NazatenDeVries

In verband met de nieuwe wet op de privacy, per 25 mei 2018, hebben alle stambomen (parentelen, genealogieën) van NazatenDeVries een update ondergaan. Dat wil zeggen dat er geen personen meer in voorkomen van na 1938 (behalve overleden personen). Dit heb ik met pijn in mijn hart gedaan, maar om risico's te voorkomen moest dit nu eenmaal gebeuren. Van het geslacht Wesselink zijn er veel aanvullingen en correcties binnen gekomen, dankzij een trouwe lezer. Helaas konden deze nog niet worden verwerkt in de nieuwe update. Verder is het geslacht Van Echten belangrijk uitgebreid, zoals vorig jaar al aangekondigd. Ook talrijke andere personen zijn voorzien van de nieuwste bekende gegevens. Top

Hoogeveen, 15 april 2018. De vorderingen

Inmiddels is ook de knieoperatie achter de rug: de prothese zit erin. Dat is op 19 april aanstaande precies een maand geleden. Momenteel ben ik bezig met de revalidatie die in totaal 6 tot 12 maanden zal gaan duren. Gelukkig heb ik een goede fysiotherapeute. Het gaat dan ook de goede kant op. Veel lust om op de toetsen van mijn nieuwe computer te klikken is er helaas nog niet, omdat ik niet zo lang mijn rechterbeen kan 'laten hangen'. Er zijn vorderingen en ook nieuwe ideeën voor verhalen en artikels. De tijd zal het leren. . Top

Hoogeveen, 28 februari 2018. De Mariakerk van 't Zandt

Het eerste artikel van dit jaar gaat weer eens over een kerk.
De inhoud werd mij in dank toegezonden door de zwager van mijn vrouw en de foto's zijn afkomstig van Wikipedia.
Het is een vrij lang artikel geworden. Daarmee is ook de Mariakerk van 't Zandt vereeuwigd op NazatenDeVries. Top

 

Hoogeveen, 24 februari 2018. Problemen......

Sinds 10 december 2017 zijn er nog geen nieuwe artikels op www.nazatendevries.nl geplaatst. De oorzaak ligt bij diverse persoonlijke problemen. Allereerst belandde ik met longontsteking in het ziekenhuis. Vervolgens crashte een van mijn harde schijven. Deze kon worden vervangen en mijn bestanden konden worden gered (backup). Daarna raakte ook de rest van mijn apparatuur defect. Hierdoor moest het hele systeem vervangen worden. Verschillende componenten waren niet leverbaar, dus het duurde een aantal weken voordat alles binnen was. Toen ik eindelijk een nieuw systeem kon gaan bouwen, bleek dat het moeilijk was om de bestanden terug te halen. Na veel testwerk lukte dat. Ook veel e-mails konden niet beantwoord worden. Slechts enkele kon ik nog 'binnen halen'. Uiteraard probeer ik deze alsnog te beantwoorden.
Intussen gingen we regelmatig naar Beerta, soms drie keer per week en uiteindelijk elke dag. Het ging steeds slechter met mijn moeder in verpleeghuis De Tjamme. Op 14 februari stierf ze en op 20 februari was de uitvaart. Juist op die dag zou ze 94 jaar geworden zijn. Al met al een hoop zorgen en problemen. Mijn operatie (volledige knieprotese) moest daarom uitgesteld worden. Op dit moment sta ik weer op de wachtlijst . Top

 

Plaats ook eens een reactie in het GASTENBOEK.

 

Nieuwsarchief
Al het nieuws in het jaar 2017, dat in dit jaar op deze HomePage (voorpagina) heeft gestaan, is verplaatst naar het 'NIEUWSARCHIEF 2017'.

26 aug. 2018 10e Familiedag
° De tiende Familiedag is op zondag 26 augustus 2018 (laatste zondag van augustus)..
Top


 


xx


 

 
Het menu item 'Familienieuws' is wel door iedereen aanklikbaar en te openen, maar dat geldt NIET voor de menu's die daaronder volgen. Die zijn uitsluitend aanklikbaar en te openen door familieleden die over een inlognaam en een wachtwoord beschikken, aan te vragen bij de webmaster.

 

Contact informatie:
klik hier

Stuur een e-mail:
E-mail Webmaster